Terug

Rentekorting bij hypotheken: geen verschil tussen nieuwe en bestaande klanten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

speech

Als de rentevastperiode van uw hypotheek afloopt, moet de hypotheekverstrekker u hetzelfde rentetarief aanbieden als nieuwe klanten met eenzelfde rentevasteperiode en risicoprofiel (bijvoorbeeld: de hoogte van hypotheek ten opzichte van de waarde van woning).

Er mag geen verschil zitten tussen de hypotheekrente die nieuwe klanten krijgen aangeboden en de rente die woningbezitters bij het verlengen van de rentevastperiode aangeboden krijgen. Dit wordt in de wet het eensporig rentebeleid genoemd.

Hoewel de hypotheekverstrekkers dit beleid onderschrijven, constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat op een aantal punten verbetering mogelijk is. De AFM heeft hypotheekverstrekkers hierop gewezen. Ook wil de AFM consumenten op de hoogte brengen van het eensporig rentebeleid.

Voorbeelden van korting

Kortingen of opslagen die afhankelijk zijn van het passeren van een hypotheekakte bij de notaris zijn alleen toegestaan als deze korting/opslag ook aan klanten bij renteverlenging wordt aangeboden.

Sommige hypotheekverstrekkers geven een korting op de rente als een klant gelijktijdig een ander financieel product afsluit. Dit mag alleen als bestaande klanten die al over dit product beschikken vervolgens ook voor rentekorting in aanmerking komen wanneer zij de hypotheek verlengen. Als bijvoorbeeld het afsluiten van een betaalrekening een rentekorting oplevert voor nieuwe klanten, dan moeten bestaande klanten met een betaalrekening bij renteverlenging ook in aanmerking komen voor deze korting.

Tegelijk informeren

Als hypotheekverstrekkers korting verlenen, dan is het belangrijk dat bestaande en nieuwe klanten daar op gelijke wijze over worden geïnformeerd. Als nieuwe klanten actief worden gewezen op een rentekorting, dan verwacht de AFM dat hypotheekverstrekkers ook bestaande klanten daar actief op wijzen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel