Terug

AFM eist informatie van Joceka B.V.

Maatregel

Beslissing op bezwaar: boete/lod blijft in stand

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 15 april 2015 een last onder dwangsom opgelegd aan Joceka B.V (Joceka), gevestigd op het adres Torenallee 26 08 te Eindhoven. De last onder dwangsom is opgelegd, omdat Joceka tijdens een onaangekondigd onderzoek van de AFM op 14 april 2015 niet volledig voldeed aan de informatieverzoeken van de toezichthouders van de AFM.

           
Stand van zaken juridische procedure
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
15-04-2015 16-04-2015 12-08-2015 (1) Geen

(1) De AFM heeft het bezwaar van Joceka deels gegrond verklaard en de last onder dwangsom herroepen voor zover het een deel van de tekst van het persbericht bij publicatie betreft en het besluit voor het overige in stand gelaten, met aanvulling van de motivering.

Joceka is een marketingbureau, dat onder andere callcenter-activiteiten verricht. Zij benadert potentiële beleggers met het aanbod om zich te abonneren op een financiële nieuwsbrief.

Joceka heeft tijdens het onaangekondigd onderzoek van de AFM niet alle gevraagde gegevens verstrekt. De AFM deed dit onderzoek in samenwerking met de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de toezichthouder op de financiële markten in Duitsland. Daarnaast deed de AFM onderzoek naar een mogelijke overtreding van artikel 2:96 Wft, het verlenen van beleggingsdiensten en/of het verrichten van beleggingsactiviteiten zonder te beschikken over de daarvoor vereiste verguning.

Joceka is op grond van de Wet op het financieel toezicht en de Algemene wet bestuursrecht verplicht medewerking te verlenen.

De verzochte informatie moet nog steeds aan de AFM worden verstrekt.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel