Terug

Nrgfo nazorg beleggingsverzekering treedt per 21 juli 2015 in werking

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

dossier

In de Staatscourant van 20 juli 2015 is het besluit tot wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo) gepubliceerd. De wijziging heeft betrekking op regels om cliënten met een beleggingsverzekering aan te zetten tot een weloverwogen keuze te komen, dit met betrekking tot die beleggingsverzekering. De regeling treedt op 21 juli 2015 in werking.

De regeling is door de AFM eerder ter consultatie aangeboden

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in de regeling artikel 81b Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) Wft - dat op 18 juli 2015 in werking is getreden - uitgewerkt. De regeling draagt bij aan het waarborgen van de juiste kwaliteit en inspanningen van verzekeraars bij het ‘activeren’ van klanten met een beleggingsverzekering. Met de inwerkingtreding van artikel 81b BGfo en de uitwerking daarvan in het Nrgfo bestaat er voor verzekeraars een wettelijke verplichting om klanten met een beleggingsverzekering te activeren.

Feedbackstatement consultatie

De regeling is door de AFM ter consultatie aangeboden. Voor marktpartijen was het mogelijk om tussen 9 maart en 20 april 2015 hierop te reageren. In totaal hebben zes partijen daar gebruik van gemaakt. De AFM bedankt deze partijen voor hun inbreng. Drie marktpartijen hebben verklaard in te stemmen met de openbaarmaking van hun consultatiereactie.

De AFM heeft de reacties verwerkt in een feedbackstatement waar artikelsgewijs wordt ingegaan op verschillende onderdelen van de openbare consultatiereacties. Er wordt aangegeven waar de reacties hebben geleid tot een wijziging van de voorgestelde nadere regeling of van de toelichting daarop. Het volledige feedbackstatement en drie openbare reacties op de consultatie vindt u bijgevoegd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel