Terug

Nieuwe wet biedt kansen voor digitale pensioencommunicatie

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

rapport

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een verkennend onderzoek gedaan naar digitale communicatie onder pensioenverzekeraars. Hieruit volgen goede praktijkvoorbeelden en concrete aanbevelingen voor pensioenuitvoerders.

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Wet pensioencommunicatie van kracht. Pensioenuitvoerders hebben hiermee meer mogelijkheden gekregen om hun deelnemers digitaal te informeren.

Digitale communicatie biedt kansen om het overzicht, inzicht en handelingsperspectief bij pensioen te verbeteren voor deelnemers. De AFM beveelt pensioenuitvoerders aan deze kansen ook te grijpen. Dat is de kern van de aanbevelingen die de AFM doet in het rapport Onderzoek digitale pensioencommunicatie. De toezichthouder geeft hierbij concrete voorbeelden en aandachtspunten voor (digitale) communicatie. De aanbevelingen zijn bedoeld voor pensioenuitvoerders.

Persoonlijke berekeningen

Alle verzekeraars in het onderzoek bieden hun eigen deelnemers een portal, een zogenoemde 'MijnOmgeving'. Dat is een afgeschermd deel van de website, beveiligd met bijvoorbeeld een wachtwoord. MijnOmgevingen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om persoonlijke pensioenberekeningen te maken of de gevolgen van bepaalde beslissingen te bekijken.

De AFM is positief over de constatering dat MijnOmgevingen kunnen helpen bij het beantwoorden van de vraag hoeveel pensioen deelnemers (netto per maand) aan pensioen kunnen verwachten. Deelnemers moeten voor een volledig overzicht wel zelf gegevens aanvullen. De AFM beveelt daarom een verwijzing aan naar mijnpensioenoverzicht.nl. Extra aandacht voor gescheiden deelnemers is nodig. Deze kwetsbare groep krijgt nu vaak nog niet voldoende overzicht.

Verzekeraars besteden aandacht aan onzekerheden van het pensioen. De AFM is daar positief over. Sommige verzekeraars maken daarnaast duidelijk wat deelnemers – zowel binnen als buiten de pensioenregeling – kunnen doen om hun pensioen zelf te beïnvloeden. Andere verzekeraars kunnen daarin nog verbeteren.

Levensgebeurtenissen

De AFM heeft ook gekeken naar informatie over enkele levensgebeurtenissen, zoals echtscheiding,  baanwisseling (met name waardeoverdracht) en pensionering (met name het kiezen van een eigen pensioenuitvoerder voor de uitkeringsfase, het shoppen). In deze situaties kunnen of moeten deelnemers zelf actie ondernemen als het gaat om hun pensioen. De meeste informatie die in het onderzoek is beoordeeld is duidelijk en evenwichtig. Het onderwerp shoppen heeft echter meer aandacht nodig.

De Wet Pensioencommunicatie wordt gefaseerd ingevoerd. Het Pensioenregister breidt de functionaliteiten van mijnpensioenoverzicht.nl de komende jaren uit. De MijnOmgeving kan een aanvulling zijn op mijnpensioenoverzicht.nl. Het is echter niet verplicht om een MijnOmgeving aan te bieden. Pensioenuitvoerders moeten daarom zelf de afweging maken of het aanbieden van een MijnOmgeving kostenefficiënt en van toegevoegde waarde is.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel