Terug

AFM consulteert aanpassing Nrgfo Wft

Consultatie Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo) Wft.

De aanleiding voor de wijziging van de Nrgfo Wft is ten eerste het doorvoeren van puur technische verbeteringen. Het gaat hier bijvoorbeeld om verkeerde verwijzingen en aanpassingen van definities die al in de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn doorgevoerd, maar ook om technische aanpassingen in de regelgeving voor het Dienstverleningsdocument.

Een tweede aanleiding is dat in de praktijk voor twee financiële producten al aangepaste financiële bijsluiters worden gebruikt, omdat de huidige modellen niet volstaan. Deze modellen worden nu met deze aanpassing van de Nadere regeling formeel voorgeschreven.

De aanleiding voor de meest inhoudelijke aanpassing, een aanpassing van de te hanteren berekening voor het pessimistisch opbrengstscenario bij vermogensopbouw producten op basis van sparen, is dat door de huidige lage rente, de voorgeschreven berekening niet aansluit op de realiteit.

De AFM heeft onderzocht of onder meer door de lage rentestand de in de Nrgfo gehanteerde rendementen zouden moeten worden aangepast. Bij dit onderzoek heeft de AFM een inconsistentie ontdekt tussen de beschreven methodiek in het rapport 'Een kwantitatieve risicoindicator voor financiële producten' van 2007 enerzijds en de gebruikte methodiek in de Nrgfo anderzijds. Zie voor meer informatie in het consultatiedocument paragraaf 2.1. Op dit moment wordt slechts voor een beperkte aanpassing van de methodiek gekozen, aangezien met de komst van Europese regelgeving (PRIIPS) de regelgeving flink gaat wijzigen.

De consultatie staat open van 7 juli tot en met 21 augustus 2015. Uw reactie ontvangen wij graag per mail op nrgfo@afm.nl.

Op een paar specifieke punten ontvangen wij graag uw reactie:

  • We willen voorkomen dat er hoge lasten en kosten gepaard gaan met deze aanpassingen. Als u inschat dat de lasten en kosten voor uw financiële onderneming hoog zijn, dan horen wij dat graag. Deze vraag gaat specifiek over de aanpassing van de te hanteren berekening voor het pessimistisch opbrengstscenario bij vermogensopbouw producten op basis van sparen en de nieuwe modellen voor de financiële bijsluiter.
  • Is de inwerkingtredingsdatum van 1 oktober 2015 bezwaarlijk?

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel