Terug

AFM-consultatie: voorwaarden vermogensbeheerder met eigen aanbieder beleggingsfondsen

Consultatie Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

onderzoek

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vandaag (dinsdag 14 juli) een consultatie gepubliceerd die zich richt op de vraag hoe een vermogensbeheerder en een aanbieder van beleggingsfondsen binnen één concern kunnen functioneren. Hierbij gaat het om de distributie van beleggingsfondsen, zonder dat daarbij sprake is van ongewenste sturing.

Reageren kan tot 31 augustus 2015

Sturende prikkels voorkomen

Verschillende marktpartijen hebben gevraagd hoe de AFM kijkt naar een vermogensbeheerder die namens haar cliënten belegt in beheerders van een beleggingsinstelling of icbe binnen dezelfde groep (eigen aanbieders). Deze partijen signaleren sturende prikkels wanneer een vermogensbeheerder belegt in eigen aanbieders. Deze vragen en ontwikkelingen zijn voor de AFM reden haar eerdere standpunt van oktober 2014  nader in te vullen.

Aandacht voor beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen binnen één concern

Wanneer een vermogensbeheerder belegt in eigen aanbieders kunnen perverse prikkels bestaan. De afgelopen maanden heeft de AFM daarom in gesprekken met diverse marktpartijen geïnventariseerd in hoeverre vermogensbeheerders beleggen in (eigen) aanbieders. Ook heeft zij de voor- en nadelen van beleggen in eigen aanbieders door vermogensbeheerders in kaart gebracht. De AFM streeft naar een situatie waarin de voordelen van dergelijke constructies in stand blijven en de nadelen ervan worden beheerst.

Consultatie marktpartijen

De AFM hecht aan een transparante markstructuur waarin belangenconflicten en daarmee samenhangende prikkels zoveel mogelijk worden voorkomen. De AFM heeft daarom voorwaarden opgesteld waaronder een vermogensbeheerder gebruik kan maken van zijn eigen aanbieder. Deze voorwaarden worden nu ter consultatie aan marktpartijen voorgelegd.

Daarbij gaat het om nadere invulling van wettelijke vereisten zoals het formuleren van beleid ten aanzien van belangenconflicten en een doelgroepenbepaling in het kader van MiFID II. Daarnaast vindt de AFM dat partijen transparant moeten zijn over de prijs die bij de klant in rekening wordt gebracht en wil zij dat margeprikkels beheersbaar worden gehouden door deze te limiteren. Partijen dienen daarnaast een selectie en deselectiebeleid op te stellen en openbaar te maken en slechts een gelimiteerd percentage van het totale vermogen door de eigen beleggingsinstelling te laten beleggen.

Deze consultatie heeft als doel om na te gaan of deze voorwaarden duidelijk, volledig en werkbaar zijn. Marktpartijen hebben tot 31 augustus 2015 de tijd op de consultatie te reageren via mb_provisieverbod_bo@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel