Terug

AFM-consultatie Beleidsregel incident

Consultatie Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

praatballonnen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodigt marktpartijen uit om te reageren op het concept voor haar beleidsregel over het melden van incidenten aan de AFM. Via deze beleidsregel geeft de AFM aan de markt uitleg over de invulling van het begrip incident.

Incident: gedraging of een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) bepalen dat de betreffende financiële ondernemingen onverwijld (zo snel als redelijkerwijs mogelijk) incidenten melden bij de AFM. Een incident wordt omschreven als 'een gedraging of een gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming'.

Het gaat hier om een open norm. Met andere woorden: financiële ondernemingen moeten zelf bepalen of er sprake is van een incident of niet. Verschillende ondernemingen hebben bij de AFM aangegeven behoefte te hebben aan meer duidelijkheid over de invulling. De beleidsregel geeft hier gehoor aan.

De AFM geeft in de beleidsregel voorbeelden van gedragingen of gebeurtenissen die een inbreuk vormen op de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming. De voorbeelden dienen om inzicht te geven in de manier waarop de AFM in haar toezicht omgaat met het begrip incident. In de praktijk zal de AFM echter altijd elke casus apart beoordelen.

Als u reageert op deze consultatie, verzoekt de AFM u in ieder geval in te gaan op de volgende vragen:

  1. Op welke punten kunt u zich vinden in de beleidsregel?
  2. Op welke punten kunt u zich niet vinden in de beleidsregel; voorziet u problemen en waarom? 
  3. Wat is uw voorstel om verbeteringen aan te brengen?

De AFM ontvangt uw reactie graag voor 11 september 2015. U kunt uw reactie en/of eventuele vragen sturen naar het e-mailadres: ondernemersloket@afm.nl. Na consultatie zal de definitieve beleidsregel in de Staatscourant worden gepubliceerd en op de website van de AFM worden geplaatst.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel