Terug

Boete voor AscoNed Holding C.V. voor niet melden van strafrechtelijke antecedenten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Beslissing op bezwaar: boete/lod blijft in stand

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 22 december 2014 een bestuurlijke boete van €5.000 opgelegd aan AscoNed Holding C.V. (Asconed). Asconed is vanaf 2007 actief geweest als bemiddelaar in verschillende financiële producten. De onderneming is inmiddels opgeheven. De bestuurlijke boete is opgelegd omdat Asconed heeft verzuimd te melden aan de AFM dat één van haar beleidsbepalers diverse keren is veroordeeld voor strafbare feiten.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
22-12-2014 Geen

Een fïnancieel dienstverlener moet direct melding doen bij de AFM van feiten die de betrouwbaarheid van beleidsbepalers raken. De betrouwbaarheid van beleidsbepalers moet altijd buiten twijfel staan. Dat is in het belang van de consument. Om de betrouwbaarheid te kunnen beoordelen, moet de AFM wel over alle informatie beschikken.

Bij de behandeling van de vergunningaanvraag van Asconed in 2006 was al gebleken dat de beleidsbepaler geen volledige weergave van zaken heeft gegeven. Diverse strafrechtelijke veroordelingen zijn destijds niet gemeld. Omdat in het verdere verloop van de procedure wel openheid is gegeven, heeft de AFM volstaan met een waarschuwing.

Naar aanleiding van diverse signalen heeft de AFM deze beleidsbepaler van Asconed in 2013 opnieuw getoetst. Hieruit kwam naar voren dat de beleidsbepaler in 2007 en 2008 wederom is veroordeeld voor strafbare feiten. Asconed heeft nagelaten deze veroordelingen aan de AFM te melden. Daarvoor is deze boete opgelegd.

Het besluit tot boeteoplegging is inmiddels rechtens onaantastbaar geworden.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel