Terug

Periodieke beoordeling ESES CSDs / Euroclear Nederland

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

dossier

Sinds eind 2014 hebben de AFM en DNB een zogenoemd assessment (beoordeling) uitgevoerd naar de mate waarin CSDs (dit zijn centrale effectenbewaarinstellingen) voldoen aan de Principes voor Financiële Markt Infrastructuren van IOSCO en het Committee on Payment and Market Infrastructures (CPMI).

Het doel van deze internationale standaarden is onder meer het vergroten van de veiligheid en efficiency in de opzet en werking van effectenbewaarinstellingen. En, meer algemeen, het beperken van systeemrisico en het bevorderen van transparantie en financiële stabiliteit. AFM en DNB hebben dit assessment samen uitgevoerd met de Franse en Belgische collega-toezichthouders (Banque de France, AMF, NBB en FSMA) in Nederland, Frankrijk en België.

Deze periodieke beoordeling is dit voorjaar afgerond. Door de aard van de activiteiten van een CSD zijn niet alle principes van toepassing.  

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel