Terug

Is een woonlastenverzekering nuttig voor u?

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting

Veel woonlastenverzekeringen doen niet in alle gevallen wat u er als consument van mag verwachten. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) recent heeft gedaan. De betrokken verzekeraars hebben toegezegd de producten te verbeteren waar dit wenselijk is.

Woonlastenverzekeringen zijn producten die u bij het aangaan van een hypotheek kan afsluiten wanneer u zekerheid wil dat uw woonlasten betaalbaar blijven wanneer u arbeidsongeschikt wordt of werkeloos raakt.

Stel: u gaat een huis kopen, en daarbij gaat u ook een hypotheek afsluiten. Uw hypotheekadviseur zal samen met u doornemen wat de consequenties zijn wanneer u gedurende de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt of werkloos wordt. U raakt dan immers vaak een deel van uw inkomen kwijt. Een belangrijke vraag is of u in dat geval uw maandelijkse hypotheeklasten nog kunt betalen (naast andere vaste lasten zoals gas, water en licht).

Het is daarom belangrijk om drie opties te overwegen:
Optie 1 is het afsluiten van een woonlastenverzekering. Wanneer u een dergelijke verzekering afsluit is het belangrijk om te realiseren dat deze polissen erg van elkaar kunnen verschillen in de dekking die ze bieden. Bijvoorbeeld verschillen op de volgende punten:

  • Als u zelfstandige bent zijn mogelijk niet alle polissen voor u geschikt, bijvoorbeeld doordat zij lange wachttijden kennen tot het moment van uitkering of ongeschikte arbeidsongeschiktheidscriteria*.
  • Arbeidscontracten voor bepaalde tijd vallen bij sommige polissen niet onder de dekking, terwijl deze contracten steeds meer worden aangegaan.
  • Wanneer u pas kort aan het werk bent en daarom bij mogelijke werkloosheid waarschijnlijk ook gedurende korte tijd een WW-uitkering krijgt, kan het zijn dat de dekking vanuit de woonlastenverzekering weinig toegevoegde waarde heeft, omdat deze daaraan gekoppeld is.

De meeste polissen zijn afhankelijk van de regelingen die de overheid heeft voor werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid, zoals de Werkeloosheidswet (WW) en Wet Inkomen en Arbeid (WIA). De AFM vindt dat verzekeraars de polissen en de sociale zekerheidsregelingen goed op elkaar moeten laten aansluiten.

Optie 2 is dat u besluit om toch een ander, goedkoper, huis te kopen. U heeft dan ook een lagere hypotheek en deze maandlasten zullen ook bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid beter te betalen zijn.

Optie 3 is dat dat u bepaalde reserves heeft (zoals een spaarrekening) die voor een langere periode als overbrugging kunnen dienen. Het is verstandig om dit geld dan gedurende de looptijd van de hypotheek achter de hand te houden.

* Een arbeidsongeschiktheidscriterium bepaalt wanneer u als arbeidsongeschikt wordt gezien. De drie mogelijke criteria zijn beroepsarbeid, passende arbeid en gangbare arbeid.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel