Terug

Jelle Dinant - Jaarboek Compliance 2015: Nieuwe regels voor marktstructuur door invoering MiFID II

De AFM schrijft Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

blog

In de zomer van 2014 is een nieuwe Europese richtlijn gepubliceerd die MiFID I in belangrijke mate herziet (MiFID II). Deze nieuwe richtlijn wordt geïmplementeerd
in Nederlandse wetgeving. De nieuwe regels moeten naar verwachting vanaf 3 januari 2017 worden nageleefd. Tegelijk met MiFID II gaat MiFIR in werking treden. Een verordening die rechtstreeks in alle lidstaten van toepassing is. 

MiFID II en MiFIR hebben belangrijke gevolgen voor de financiële regelgeving in Nederland en voor marktpartijen in Nederland

MiFID II en MiFIR hebben belangrijke gevolgen voor de financiële regelgeving in Nederland en voor marktpartijen in Nederland. Hoewel de inwerkingtreding van deze nieuwe regels wellicht nog ver weg lijkt, is het voor de praktijk zinvol nu al te weten welke veranderingen op Europees niveau zijn overeengekomen. Vooral wat marktstructuur betreft.

MiFID II breidt de reikwijdte van MiFID I niet alleen uit. Op onderdelen gaat meer gedetailleerde regelgeving plaatsvinden. In het artikel* bespreek ik op hoofdlijnen enkele wijzigingen die betrekking hebben op de marktstructuur. Zoals de introductie van een nieuw type handelsplatform, een uitbreiding van transparantieverplichtingen, de verplichte verhandeling van derivaten op een handelsplatform en een uitbreiding van de vergunningplicht voor bepaalde marktpartijen.

* Het artikel is gepubliceerd in het Jaarboek Compliance 2015.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel