Terug

De AFM legt een bestuurlijke boete op voor te late meldingen

Maatregel

Boete/lod wordt opgelegd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 19 december 2014 een bestuurlijke boete van €37.500,- opgelegd aan de heer R.J.M. Van Veldhoven (“de heer Van Veldhoven”). De heer Van Veldhoven was (tot 18 augustus 2014) bestuurder van Inverko N.V. (voorheen, namelijk tot 18 november 2013 Vivenda Media Group N.V.).

 
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
19 december 2014   

De AFM heeft vastgesteld dat de heer Van Veldhoven in de periode van 8 februari 2013 tot en met 26 februari 2014 ten aanzien van 32 transacties van Vero Holding B.V. in aandelen in Inverko N.V., niet onverwijld aan zijn meldplicht aan de AFM heeft voldaan. Vero Holding B.V. is een vennootschap waarin de heer Van Veldhoven overheersende zeggenschap kan uitoefenen. Hij heeft de transacties pas op 27 mei 2014 aan de AFM gemeld, nadat hij daartoe door de AFM was verzocht.

De heer Van Veldhoven heeft zodoende artikel 5:48, zesde en zevende lid, Wet op het financieel toezicht overtreden. De meldingen op grond van deze bepalingen zijn verplicht om beleggers en bedrijven inzicht te geven in de belangen en de zeggenschap van bestuurders en commissarissen. Doordat de heer Van Veldhoven herhaaldelijk en gedurende een lange periode niet tijdig heeft gemeld dat zijn middellijke belang en zeggenschap in de onderneming waren toegenomen, is beleggers de mogelijkheid ontnomen om (juist) geïnformeerd en onderbouwd een beoordeling te maken van de financiële instrumenten met betrekking tot Inverko N.V.

Er is volgens de AFM sprake van een lange duur van de overtreding en verhoogde verwijtbaarheid, echter vanwege de vermogenspositie van de heer Van Veldhoven heeft de AFM de boete vastgesteld op €37.500,- Het basisbedrag voor deze overtreding bedraagt €500.000,-.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u op deze pagina in PDF-formaat vinden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel