Terug

Nieuwsbrief financiële dienstverleners over vakbekwaamheid

Nieuwsbrief Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

blog

Ruim achthonderd adviseurs hebben onze enquête over vakbekwaamheid ingevuld. We waarderen het zeer dat zij hun mening en ervaringen met ons willen delen.

In deze nieuwsbrief vindt u oa tips & tricks waar u bij uw voorbereidingen op de examens veel profijt van kunt hebben

Uit de resultaten blijkt dat velen van u zich zorgen maken over de vakbekwaamheidseisen en de impact op de eigen organisatie. Zo geeft 63 procent van de respondenten aan dat in hun organisatie onzekerheid heerst over de gevolgen van de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor de positie van medewerkers.

Deze geluiden zijn niet nieuw voor ons: wij horen ze vaker in onze gesprekken met adviseurs en bemiddelaas. Wij begrijpen dat de nieuwe eisen een grote impact op u hebben. Hierbij kan het helpen om te leren van de ervaringen van collega’s die de Wft-examens al hebben afgelegd.

In deze nieuwsbrief-special over vakbekwaamheid vindt u daarom tips & tricks waar u bij uw voorbereidingen op de examens veel profijt van kunt hebben. Daarmee willen we gehoor geven aan een veelgehoorde wens van de markt. Niet alleen van collega-adviseurs, maar ook van AFM-toezichthouders. Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief de actuele stand van zaken rondom de Wft-examinering. Zo wordt de overgangstermijn niet verlengd en moet iedere adviseur voor het einde van het jaar aan de diplomaplicht voldoen.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

  • Wft-examens in de praktijk: collega-adviseurs delen hun ervaringen
  • Toezichthouders leggen Wft-examens af
  • Overzicht tips en tricks voor Wft-examens
  • Resultaten enquête over vakbekwaamheid
  • Kamerbrief Stand van zaken centrale Wft-examinering
  • Vraag van de maand

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel