Terug

ESMA adviseert de Europese Commissie over de uitvoering van nieuwe regelgeving inzake marktmisbruik

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting-geven

De Europese Commissie (EC) heeft aan de European Securities and Markets Authority (ESMA) opgedragen om een technisch advies en technische standaarden op te stellen voor de uitvoering van de nieuwe Verordening marktmisbruik (Market Abuse Regulation, kortweg MAR). Deze week heeft ESMA haar technisch advies gepubliceerd.

De MAR definieert en verbiedt activiteiten en gedragingen die marktmisbruik vormen, zoals handel met voorwetenschap en marktmanipulatie. De MAR breidt het toepassingsgebied van de huidige Richtlijn marktmisbruik (MAD) uit naar verschillende nieuwe handelswijzen. Hiernaast geeft de MAR indicatoren van marktmanipulatie, zoals het verspreiden van onjuiste of misleidende signalen en het gebruik van oneigenlijke constructies. De MAR definieert ook het kader waarbinnen voorwetenschap openbaar moet worden gemaakt.

Het technisch advies gaat over de volgende onderwerpen:

  • Indicatoren van marktmanipulatie. ESMA geeft voorbeelden van praktijken die marktmanipulatie kunnen vormen.

  • Minimale drempels die bepaalde marktdeelnemers in de emissierechtenmarkt vrijstellen van de openbaarmakingsplicht van voorwetenschap. ESMA adviseert deze drempels vast te stellen op zes miljoen ton CO2eq per jaar en 2.430 MW nominale thermische input.

  • Melden van uitstel van openbaarmaking van voorwetenschap. ESMA stelt een wijze voor waarop bepaald wordt aan welke toezichthouder het uitstel moet worden gemeld.

  • Transacties van leidinggevenden. ESMA adviseert opgaaf van verwerving, overdracht, inschrijving of omruiling van de financiële instrumenten van de betrokken uitgevende instelling of gerelateerde financiële instrumenten die door leidinggevenden worden uitgevoerd. Ook verduidelijkt ESMA de transacties die door de uitgevende instelling kunnen worden toegestaan tijdens een gesloten periode, waarin het voor leidinggevenden normaal gesproken verboden is om te handelen.

  • Klokkenluidersregelingen. De nationale wetgevers van de Europese Unie (EU) moeten de ontvangst van meldingen van inbreuken faciliteren, en daarbij zorgen voor passende communicatiekanalen om deze meldingen toe staan. Ook moeten de nationale wetgevers zorgen voor de bescherming van de identiteit en persoonsgegevens van de melder.

Volgende stappen

ESMA zal de technische standaarden in juli 2015 aan de EC voorleggen. Het advies en de standaarden van ESMA zal de EC in overweging nemen bij het opstellen van de technische (uitvoerings)standaarden met betrekking tot de MAR.

Actieve bijdrage AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van het technisch advies en blijft in het verdere proces een actieve bijdrage leveren. Een geharmoniseerde set van marktmisbruikregels acht de AFM van groot belang voor een integere Europese kapitaalmarkt. De regels dragen bij aan een grotere juridische zekerheid en zorgen voor afname van de regelgevende complexiteit voor marktpartijen die grensoverschrijdende diensten in de EU verlenen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel