Terug

AFM dringt aan op juiste informatie aan Floresteca-participanten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

In een op 20 januari 2015 door Bureau Fraude, Recht en Geldzaken (BFRG) aan Floresteca-participanten verzonden nieuwsbrief worden suggesties over uitspraken van de AFM gedaan die een onjuiste voorstelling van zaken geven. Die nieuwsbrief is recent ook door BFRG op internet gepubliceerd. De AFM heeft hierover vragen en klachten ontvangen. Met dit bericht wenst de AFM de informatie in de nieuwsbrief van BFRG te nuanceren om te bewerkstelligen dat de participanten correct worden geïnformeerd.

Op 18 december 2014 heeft de AFM een bespreking met BFRG gehad naar aanleiding van een groot aantal klachten van partijen die met BFRG een overeenkomst hebben gesloten. Die klachten hadden betrekking op de door ATF voorgestelde conversie van de individuele Floresteca-participaties in een collectief fonds dat BAUM wenst op te zetten. De AFM was benieuwd naar de achtergrond van deze klachten.

Bij die bespreking heeft de AFM zich neutraal opgesteld ten opzichte van de plannen van ATF en BAUM. Vanwege haar toezichthoudende rol en geheimhoudingsplicht heeft de AFM in die bespreking geen positie gekozen voor de ene of de andere partij, of informatie over ATF en BAUM verstrekt. Allerlei zaken die volgens BFRG door de AFM zouden zijn bevestigd zijn in werkelijkheid dus niet bevestigd door de AFM.

Indien men voldoet aan de wettelijke eisen, bijvoorbeeld het hebben van een vergunning of een goedgekeurd prospectus, dan mag men een alternatieve oplossing bieden aan de Floresteca-participanten. Het is vervolgens aan de participanten om hierover te besluiten. Dat de AFM BFRG in het gelijk zou stellen of voorstander zou zijn van een invulling van de beheerfunctie door BFRG is niet correct. Op dit moment beschikt BFRG niet over een vergunning van de AFM.

De AFM neemt actief contact op met consumenten die recent over BFRG gebeld of gemaild hebben.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel