Terug

Consultatie Leidraad vastgoedtaxaties: aanbevelingen over de bedrijfsvoering aan financiële ondernemingen

Consultatie

vragen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert marktpartijen over de Leidraad Vastgoedtaxaties. De aanleiding voor deze leidraad is de gemiddelde onbetrouwbaarheid van vastgoedtaxaties binnen de financiële sector voor publiek en toezichthouders. Taxateurs beoordelen jaarlijks voor honderden miljarden aan (commercieel) vastgoed, zoals kantoren, bedrijfspanden, ziekenhuizen en scholen. De kwaliteit van deze taxaties is voor financiers en beleggers van groot belang.

Doel leidraad

In de leidraad doet de AFM aanbevelingen aan financiële ondernemingen over het taxatieproces en de taxateur. De leidraad geeft richting aan de randvoorwaarden van de bedrijfsvoering op het gebied van (laten) taxeren, waaronder de onafhankelijkheid van de taxateur. Hiermee wordt onder meer beoogd dat consumenten, klanten en deelnemers van financiële ondernemingen kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de vastgoedwaarderingen, waar zij zelf dan wel de instelling (in)direct in participeren. De leidraad heeft niet de status van wet- en regelgeving. De beschreven richtlijnen zijn niet noodzakelijkerwijs de enige manier om op dit punt aan een beheerste en integere bedrijfsvoering te voldoen.

Vertrouwen

De AFM en DNB uitten een aantal jaren geleden hun zorgen over het realiteitsgehalte van vastgoedtaxaties in de commerciële vastgoedsector. Specifiek ging het over de gebrekkige inzichtelijkheid en slechte onderlinge vergelijkbaarheid. Het gebrekkige normenkader omtrent onafhankelijkheid, professioneel-kritische oordeelsvorming en technische vereisten hielpen niet in het creëren van vertrouwen. Ondanks een aantal marktinitiatieven, bleef er een grote diversiteit aan kwaliteit, tucht en gedragsregels bestaan. Samen met de vastgoedsector, financiers, beleggers en accountants zijn onder leiding van de AFM en gesteund door DNB gesprekken georganiseerd met als doel de vastgoedtaxaties te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een zelfreguleringshuis voor en door taxateurs: het Nederlands Register Vastgoedtaxateurs (NRVT). Dit NRVT herbergt in opzet een gedegen set van beroeps- en gedragsregels inclusief doorlopend toezicht en een onafhankelijk en centraal tuchtcollege. De leidraad van de AFM sluit aan bij de set van beroeps- en gedragsregels van het NRVT.

Update 9 maart 2017

De consultatie termijn van de Leidraad is per 29 januari 2016 verstreken. Er hebben 11 partijen gereageerd. In de consultatieversie van de leidraad wordt verwezen naar de nieuwe structuur en inhoud van zelfregulering onder taxateurs, het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Deze zelfregulering is per 1 januari 2016 operationeel geworden. De AFM heeft besloten om de ontwikkelingen rond deze zelfregulering af te wachten, zoals de inrichting en werking van doorlopend toezicht en de governance. In de eerste helft van 2017 verwacht de AFM een definitieve publicatie over dit onderwerp te doen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel