Terug

Interview Gerben Everts in VBA Journaal: 'transparantie is geen doel'

Interview Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

microfoon

Gerben Everts, bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), heeft in een uitgebreid interview met het VBA Journaal aandacht gevraagd voor het belang van goede transparantie en goed advies.

Hij ging daarbij in op de prospectusplicht, het provisieverbod en de rol van de externe toezichthouder (de AFM) daarbij. Ook gaf hij aan dat het op de weg ligt van accountants om de aangereikte informatie kritisch en onafhankelijkheid te toetsen en concludeert dat bestaande incentives onvoldoende op kwaliteit staan afgesteld.

De hervormingen waaraan de sector zich heeft verbonden om de kwaliteit van controles te verbeteren zijn dan ook cruciaal voor het behoud van de 'license to operate' van accountants. Tot slot ging hij in op de geschiktheidstoets waaraan bestuurders en commissarissen in de financiële sector zijn onderworpen. Deze toets vormt een belangrijk hulpmiddel om de toon aan de top en de aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering scherp te krijgen. En passant kwam ook de recente rechterlijke uitspraak in voorlopige voorziening over binaire opties aan de orde.

Everts: 'Transparantie is geen panacee voor alle kwalen. Ter overbrugging van de informatieasymmetrie heb je niet alleen de brug nodig, maar ook de leggers voor enige houvast. Het gaat niet alleen om de hoeveelheid informatie, maar ook om de wijze waarop de informatie wordt gefilterd en wordt aangereikt. Dit kan per doelgroep sterk verschillen. Je moet transparantie combineren met duiding en de klant begeleiden naar een keuze voor een product dat bij hem past. Vooral via het internet – denk aan de vergelijkingssites – worden consumenten snel in een fuik gedwongen. Transparantie impliceert dat je de consument alle alternatieven laat zien en hem faciliteert bij het maken van de keuze die voor hem het beste is. Een edele en uitdagende taak voor de echte adviseurs.'

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel