Terug

Handvatten voor inventarisatie klantinformatie en risicobereidheid beleggers

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

rapport

De AFM biedt beleggingsondernemingen een handreikingsdossier waarin zij een aantal best practices heeft gebundeld. Hiermee wil de AFM handvatten bieden bij het verder optimaliseren van de beleggingsdienstverlening.

De AFM komt daarom tegemoet aan de behoefte bij beleggingsondernemingen aan meer ondersteuning bij het verbeteren van de kwaliteit van beleggingsdienstverlening. We doen dat in de vorm van een klantdossier, dat zich richt op de inventarisatie. Een specifiek aandachtspunt is daarbij het inventariseren van de risicobereidheid aangezien de AFM heeft gemerkt in onderzoeken en gesprekken dat veel beleggingsondernemingen dit lastig vinden. We geven in dit dossier voorbeelden die wij in onze werkzaamheden zijn tegengekomen en die handvatten kunnen bieden aan beleggingsondernemingen bij het verder verbeteren van hun beleggingsdienstverlening.

In 2013 heeft de AFM een marktbreed onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van beleggingsdienstverlening. De resultaten hiervan heeft de AFM in het eerste kwartaal van 2014 gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening van beleggingsondernemingen nog niet altijd optimaal is. Sommige beleggingsondernemingen winnen voldoende relevante informatie van de klant in, terwijl bij de meeste beleggingsondernemingen ruimte is voor verbetering. Een volledig klantbeeld is belangrijk omdat het de basis vormt van een passende beleggingsportefeuille.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel