Terug

Europese accountantstoezichthouders verdiepen dialoog met netwerken van accountantsorganisaties

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

brief

Het Europese samenwerkingsverband van toezichthouders op accountantsorganisaties, de European Audit Inspection Group (EAIG), heeft op 25 en 26 maart 2015 zijn 14e plenaire bijeenkomst gehouden in Boedapest. Deze bijeenkomst werd gehost door de Hongaarse toezichthouder. De EAIG biedt een pan-Europees platform voor samenwerking van toezichthouders op accountantsorganisaties. De Europese Commissie neemt als waarnemer deel aan deze vergaderingen, behalve wanneer er vertrouwelijke toezichtsinformatie wordt besproken.

De EAIG bevordert de samenwerking en consistentie op het gebied van accountantsonderzoek tussen Europese toezichthouders. De leden van de EAIG wisselen onderling onderzoeksmethoden en bevindingen uit, en faciliteren discussies overde uitkomsten van de toezichtonderzoeken met derden, zoals de opstellers van accountantsstandaarden (de IAASB en de IESBA) en de audit sector. De AFM is lid van de EAIG en samen met de AOC (Duitsland), H3C (Frankrijk) en FRC (Groot-Brittannië) lid van de Steering Group van de EAIG.

In Boedapest hielden de leden van de EAIG een sessie met afgevaardigden van PwC, bespraken zij de laatste stand van zaken in het oprichten van subgroepen voor de grootste accountantsnetwerken en  de database met onderzoeksbevindingen. Ook namen zij het besluit tot uitbreiding van de Common Audit Inspection Methodology (CAIM), de gemeenschappelijke toezichtsmethodologie voor het uitvoeren van onderzoeken bij accountantsorganisaties.

Bijeenkomst met de Europese bestuurders van PwC

De leden van de EAIG hielden een bijeenkomst met afgevaardigden van PwC om zaken te bespreken die relevant zijn voor de  accountantsnetwerk onderdelen  van PwC in Europa. Dit was de derde bijeenkomst van een reeks sessies met de grootste accountantsnetwerken (waaronder KPMG, Deloitte en EY). Tijdens deze bijeenkomst stond de aanpak van PwC centraal om de kwaliteit van haar controles te behouden en te verbeteren.

Het oprichten van EAIG-subgroepen voor de grootste accountantsnetwerken

De subgroepen voor de grootste accountantsnetwerken zijn inmiddels opgericht. De AFM is lid van deze subgroepen en is tevens voorzitter van de KPMG subgroepDeze EAIG-subgroepen hebben tot doel onderzoeksbevindingen te delen die specifiek zijn voor het betreffende netwerk, de jaarlijkse bijeenkomsten met de netwerken voor te bereiden en het onderlinge contact na de bijeenkomsten te onderhouden.

Europese database met onderzoeksbevindingen

De EAIG houdt een niet-openbare database bij van onderzoeksbevindingen van de grootste Europese accountantsnetwerken. De database wordt door de EAIG gebruikt om gemeenschappelijke bevindingen met betrekking tot de specifieke netwerken te onderkennen en problemen te identificeren in de toepassing van specifieke standaarden door accountantsorganisaties in de praktijk. Dit draagt bij aan  de voortdurende dialoog van de EAIG met de accountantsnetwerken en de opstellers van accountantsstandaarden.

Common Audit Inspection Methodology (CAIM)

In november 2014 heeft de EAIG besloten dat de eerste set van werkprogramma’s die zien op  het toezicht op de interne kwaliteitsbeheersing en - bewaking van de accountantsorganisaties kunnen worden geimplementeerd door haar leden. Deze werkprogramma’s zijn ontwikkeld op basis van de EU Directive on Statutory Audit en de ISQC1 (International Standard for Quality Control), en zullen bijdragen tot verdergaande hamonisatie van het toezicht op accountantsorganisaties in Europa. In Boedapest,hebben de  EAIG leden besloten tevens werkprogramma’s voor  de inspectie van specifieke onderdelen van de uitgevoerde controles te gaan ontwikkelen.

De volgende bijeenkomst van de EAIG vindt plaats in juni 2015 in Warschau waarin onder andere een dialoog met de Europese bestuurders van Deloitte op de agenda staat.

Meer informatie over de EAIG kunt u vinden op www.eaigweb.org. Voor meer informatie over de AFM verwijzen wij u naar www.afm.nl/en. Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen via wta@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel