Terug

Boete voor de heer Kruissen voor feitelijk leidinggeven aan overtreding AGA International

Maatregel

Uitspraak CBb: de boete/lod blijft in stand

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 maart 2015 een bestuurlijke boete opgelegd van €200.000 aan de heer P. Kruissen, woonachtig te Bemmel, voor het feitelijk leidinggeven aan een overtreding van AGA International B.V. (AGA). AGA heeft onder leiding van de heer Kruissen beleggingsdiensten verleend zonder te beschikken over een vergunning van de AFM en daarmee in strijd gehandeld met artikel 2:96, eerste lid, Wft.

           
Stand van zaken juridische procedure

Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
16-03-2015 24-03-2015 04-08-2015 (1) 04-08-2015 04-05-2016 (2) 10-06-2016 07-08-2018 (3)

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, en het besluit in stand gelaten met een aanvulling van de motivering.
(2) De rechtbank Rotterdam heeft het beroep ongegrond verklaard.
(3) Het CBb heeft het hoger beroep ongegrond verklaard, waarmee de boete onherroepelijk is geworden.

Overtreding AGA

AGA heeft vanaf 16 maart 2012 samengewerkt met een obligatie-aanbieder, die consumenten aanbood te beleggen in obligatieleningen. Het ingelegde geld was bedoeld om in horecabedrijven en evenementen te investeren. AGA trok in opdracht van deze obligatie-aanbieder geïnteresseerde consumenten aan en gaf orders van daadwerkelijke investeerders aan haar door.

AGA heeft voor deze activiteiten, die zij tot 30 april 2013 verricht heeft, ruim €200.000 aan provisie van de obligatie-aanbieder ontvangen. Het ontvangen en doorgeven van orders van beleggers in obligatieleningen is het verlenen van een beleggingsdienst. Daarvoor is een vergunning van de AFM verplicht en die had AGA niet.

Het is belangrijk dat beleggingsondernemingen beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of de beleggingsonderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een beleggingsonderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over de zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Feitelijk leidinggeven door de heer Kruissen

De heer Kruissen was in de praktijk directeur en enig werknemer van AGA. Hij wierf via klantbezoeken consumenten die mogelijk wilden investeren in de obligatielening. Hij gaf vervolgens namens AGA de orders van daadwerkelijk geïnteresseerden door aan de obligatie-aanbieder.

Dit is niet de eerste keer dat een onderneming van de heer Kruissen de Wft overtreedt. Hij gaf ook leiding aan Global Return en Inhout Sales & More. Deze twee ondernemingen zijn reeds in februari 2012 door de AFM aangesproken op een mogelijke overtreding van eveneens artikel 2:96, eerste lid, Wft, omdat ze ook zonder verplichte vergunning opereerden. De AFM heeft beide bedrijven beboet op 19 mei 2013. De heer Kruissen begaat met zijn ondernemingen steeds opnieuw dezelfde overtreding. Dit maakt het leiding geven aan de overtreding van AGA extra verwijtbaar.

Boetehoogte

De overtreding van AGA, het verlenen van beleggingsdiensten zonder dat de AFM daarvoor een vergunning heeft verleend, wordt als een zware overtreding aangemerkt. Daarvoor geldt als basis een boetebedrag van €2 miljoen. Dit bedrag kan worden verhoogd of verlaagd als de ernst en/of duur van de overtreding of de mate van verwijtbaarheid van de overtreder daartoe aanleiding geven. In het geval van de heer Kruissen ziet de AFM aanleiding het boetebedrag op te hogen met 25 procent op grond van een verhoogde mate van verwijtbaarheid.

Daarnaast moet de AFM bij het bepalen van de hoogte van de boete rekening houden met de draagkracht van de overtreder. De heer Kruissen heeft de AFM geen volledig inzicht gegeven in zijn financiële situatie. Wel is duidelijk dat de opbrengsten voor AGA uit de overtreding ruim €200.000 zijn, en dat die gelden niet meer in AGA aanwezig zijn. Tegelijkertijd blijkt dat, door betalingen tussen vennootschappen van de heer Kruissen, er een bedrag van €272.468 aan de heer Kruissen ten goede is gekomen. De AFM vindt het daarom passend dat de heer Kruissen een boete krijgt die op zijn minst gelijk is aan het voordeel dat hij in AGA heeft behaald met zijn werkwijze. De AFM heeft de boete op €200.000 vastgesteld.

Er kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld tegen de boete, zodat die definitief is.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel