Terug

AFM legt boete op aan financiële dienstverlener

Maatregel

Uitspraak Rechtbank Rotterdam: de boete/lod blijft in stand

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 februari 2014 een bestuurlijke boete van €96.000 opgelegd aan een financiële dienstverlener, hierna ‘de overtreder’. De overtreder heeft in 2010 en 2011 zonder wettelijk verplichte vergunning bemiddeld in financiële producten, zoals verzekeringen en kredieten. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:80, eerste lid, Wft). In haar beslissing op bezwaar van 1 juli 2014 heeft de AFM de boete gematigd tot €24.000.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
21-02-2014 28-02-2014 01-07-2014 04-07-2014 1)

1) De financiële dienstverlener heeft op 7 april 2015 het beroep ingetrokken, waardoor de bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden.

De boete is gematigd op grond van de concrete omstandigheden van deze casus die afzonderlijk niet tot matiging zouden leiden, maar in samenhang bezien wel hiertoe aanleiding hebben gegeven. Hierbij heeft de AFM met name gekeken naar het gelijkheidsbeginsel en onder meer naar de omstandigheid dat in het kader van de versnelde boeteprocedure is vastgesteld dat geen substantiële en concrete benadeling van cliënten/consumenten heeft plaatsgevonden.

De overtreder heeft via online enquêtes gegevens van consumenten opgevraagd en deze verkocht aan financiële dienstverleners waarmee zij samenwerkte. De overtreder stelde de consument bijvoorbeeld vragen over zijn interesse in het af- of oversluiten van een verzekering, hypothecaire lening of consumptief krediet. Een selectie van de ingewonnen gegevens gaf de overtreder door aan de financiële dienstverleners, die vervolgens gericht contact konden opnemen met de consument. Deze activiteiten van de overtreder vallen onder het wettelijke begrip bemiddelen, waarvoor een vergunning verplicht is.

Op deze zaak is nog het oude boeteregime van toepassing, waarbij voor deze overtreding een vast boetebedrag geldt van €96.000. Deze boete is in bezwaar gematigd tot €24.000.

Het is belangrijk dat financiële dienstverleners beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een financiële dienstverlener voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, geschiktheid en integriteit. Bovendien moet een financieel dienstverlener met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800 - 5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel