Terug

Doe mee aan de Nationale Pensioendialoog

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

megafoon

Staatsecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is op 29 augustus 2014 de Nationale Pensioendialoog gestart over de toekomst van ons pensioenstelsel. Via de website denationalepensioendialoog.nl kan iedereen zijn visie delen en kan je je aanmelden voor een van de bijeenkomsten in het land. De AFM doet mee, jij ook?

De AFM vindt het belangrijk dat je als pensioendeelnemer een goed beeld krijgt van je pensioen: wat is het verwachte pensioeninkomen? Welke risico’s en onzekerheden zijn er? Hoe zijn lusten en lasten verdeeld?

Pensioen van ons allemaal

AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren gaf op 19 juni 2014 een lezing voor mensen in de pensioensector 'Naar het eerlijke verhaal over ons pensioenstelsel'. Daarin benadrukt hij: “[voor] het nationale debat moeten we nu al aan de bak en het eerlijke verhaal eenvoudig vertellen. Belangrijk is dat we duidelijk maken dat ons huidige stelsel al in belangrijke mate risico’s bij de deelnemers legt. En dat het heel wel mogelijk is dat in toenemende mate de risico’s bij de deelnemer komen te liggen. “

“Bij de te varen koers moeten we ook de deelnemer zelf betrekken, het gaat uiteindelijk om zijn of haar pensioen, om het pensioen van ons allemaal” zei AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven tijdens het Pensioenseminar op 11 september 2014.

Belang van de deelnemer

Belangrijke randvoorwaarden voor een nieuw pensioenstel zijn volgens de AFM:

  • Transparant: je moet op hoofdlijnen kunnen begrijpen hoe je pensioenregeling in elkaar zit en weten waar je aan toe bent.

  • Eerlijk en uitlegbaar: krijg je een goede uitleg over de gemaakte keuzes? Worden de lasten en de lusten eerlijk verdeeld?

  • Kostenefficiënt: zo veel mogelijk pensioen voor een ingelegde euro. Dat betekent dus ook: niet nodeloos ingewikkeld.

  • Verantwoordelijkheid kunnen nemen: mensen kunnen hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor de invulling van hun oude dag.

“Het is belangrijk om alle voorstellen steeds te toetsen op het belang van de deelnemer. En ons niet te verliezen in de techniek” hield Merel van Vroonhoven de pensioensector voor.

Meedoen

De AFM sluit zich van harte aan bij de oproep van staatssecretaris Jetta Klijnsma: "Grijp de kans om mee te discussiëren want het gaat om uw pensioen". Meedoen kan per mail tot 1 december 2014 via info@denationalepensioendialoog.nl of op een van de bijeenkomsten in oktober.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel