Terug

Rol auditcommissies bij kwaliteit financiële verslaggeving en accountantscontrole

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is recent een verkennend onderzoek gestart naar de wijze waarop auditcommissies hun rol invullen ten aanzien van financiële verslaggeving en de accountantscontrole. Dit onderzoek volgt uit het AFM-thema ‘De kwaliteit van governance, verslaggeving en accountantscontrole gaat omhoog’.

De AFM wil onderzoeken of auditcommissies hun rol met betrekking tot de kwaliteit van de financiële verslaggeving en accountantscontrole van de onderneming volledig benutten. De AFM veronderstelt dat auditcommissies hierop een positieve invloed kunnen hebben. Zij zijn namelijk een belangrijke schakel in de relatie tussen de beursgenoteerde onderneming, de aandeelhouders en de externe accountant. 

Het onderzoek is niet bedoeld om een oordeel te vormen over specifiek het functioneren van de auditcommissie van de onderneming, maar om een beeld te krijgen van het functioneren van de auditcommissies als interne waarborg binnen de vennootschap ten opzichte van de kwaliteit van de financiële verslaggeving en accountantscontrole. Het onderzoek sluit aan op een belangrijke doelstelling van de AFM, het verhogen van de kwaliteit van de governance, de verslaggeving en de accountantscontrole. Het voornemen is de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek te publiceren. 

Corporate governance code

Verschillende incidenten met grote financiële gevolgen bij een aantal beursgenoteerde ondernemingen onderschrijven het belang van betrouwbare en kwalitatief goede verslaggeving en de goede controle door de accountant. Auditcommissies hebben een belangrijke rol als het gaat om het  waarborgen van de kwaliteit hiervan. Het takenpakket van een  auditcommissie voor beursvennootschappen is vastgelegd in de Nederlandse Corporate Governance Code.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel