Terug

Bijzondere aandacht voor uitvaartverzekeringen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten ziet dat een aantal partijen consumenten op een misleidende wijze benaderen om uitvaartverzekeringen over te sluiten of de dekking te verhogen. De AFM ontvangt hier ook veel meldingen over van consumenten.

Dat zei Marcus Wagemakers, hoofd Marktintegriteit en Handhaving maandagavond 15 september in een uitzending van Tros Radar. Consumenten geven bijvoorbeeld aan dat het onduidelijk is door welke partij zij benaderd worden. De indruk wordt gewekt dat ze te maken hebben met de partij bij wie zij al een uitvaartverzekering hebben, terwijl dat niet zo is.

Ook blijkt dat adviseurs en bemiddelaars niet altijd transparant zijn over hun dienstverlening. Consumenten worden vaak niet, of te laat, op de hoogte gesteld dat advieskosten betaald moeten worden aan de adviseur of bemiddelaar.

Maatregelen

De AFM heeft al enige tijd aandacht voor deze problematiek. Het is van belang dat de schadelijke gedragingen niet alleen stoppen maar ook dat de partijen ter verantwoording worden geroepen voor hun gedragingen. In 2013 heeft de AFM bij een aantal financiële dienstverleners onderzoek gedaan naar de advisering en bemiddeling in uitvaartverzekeringen. Ook is een aantal formele handhavingtrajecten gestart.

Verder heeft de AFM waarschuwingsbrieven gestuurd naar 21 financiële dienstverleners die zich mogelijk schuldig maken aan dit gedrag. Naar aanleiding van deze brief heeft 70 procent van hen aangegeven de dienstverlening aan te passen of dit al te hebben gedaan. Een aantal financiële dienstverleners hebben hun vergunning ingeleverd. Deze partijen hadden met omvangrijke productie een behoorlijk impact op de markt.

Advies is niet gratis

Adviseurs en bemiddelaars zijn verplicht om de kosten voor advies en bemiddeling in uitvaartverzekeringen direct bij de consument in rekening te brengen. Het is belangrijk dat consumenten voorafgaand aan de financiële dienstverlening, dit betekent voordat het advies wordt gegeven, weten wat zij van hun financiële adviseur of bemiddelaar mogen verwachten en welke kosten zij hiervoor betalen.

De AFM heeft een aantal vragen opgesteld die relevant zijn om te stellen als een consument een aanbod ontvangt over het (over)sluiten van zijn uitvaartverzekering.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel