Terug

AFM: toekomstvisie banken stap in de goede richting

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is positief over de visie van de gezamenlijke banken over dienstbaar en duurzaam bankieren. Deze visie staat in het pakket 'Toekomstgericht Bankieren' die dinsdag 17 oktober is gepubliceerd door Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

De AFM heeft in een eerdere reactie op de consultatie dit pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ al een stap in de goede richting genoemd. De AFM juicht het toe dat er stellige gedragsregels in de sector worden geïntroduceerd waaraan ook consequenties worden verbonden in de vorm van tuchtrecht. 

De AFM is wel van mening dat bankmedewerkers niet alleen richting nodig hebben vanuit het tuchtrecht, maar ook breder behoefte hebben om te weten hoe zij invulling kunnen geven aan deze gedragsregels. Het is daarom goed om te zien dat de NVB de verantwoordelijkheid voor cultuur, klantgerichtheid en integere en beheerste bedrijfsvoering bij de raad van commissarissen en de raad van bestuur van banken neerlegt. 

In het visiedocument komt duidelijk naar voren dat de NVB zich voorneemt een zorgvuldige afweging te maken tussen de belangen van alle stakeholders. De ervaring leert dat dit niet altijd een makkelijke afweging is. Het is volgens de AFM belangrijk dat in een dergelijke belangenafweging in elk geval het belang van de klant voldoende meeweegt.

Tot slot vinden wij het belangrijk te benadrukken dat met betrekking tot het beloningsbeleid in de afweging het publieke perspectief en de gevoelens die leven in de maatschappij voldoende worden meegewogen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel