Terug

AFM legt boete op voor marktmanipulatie

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 juli 2014 een bestuurlijke boete van €15.000 opgelegd aan een natuurlijk persoon, hierna ‘de overtreder’, omdat hij de koers van participaties in een beleggingsfonds heeft gemanipuleerd. Daarmee heeft hij artikel 5:58, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden.

Begin 2012 bezat de overtreder één participatie in het destijds aan Euronext genoteerde beleggingsfonds Sabon FunDing. De heer B.C. Ultee bezat een groot aantal participaties. De overtreder kende de heer Ultee van participantenvergaderingen. 

In januari 2012 heeft de overtreder van de heer Ultee een aantal participaties overgeboekt gekregen, zonder dat hij daarvoor betaalde. Ruim een maand later heeft de overtreder die participaties via de beurs aan de heer Ultee terug verkocht om de opbrengst daarvan vervolgens grotendeels aan de heer Ultee te vergoeden. De transacties waren daarmee per saldo vrijwel kostenneutraal. 

De AFM heeft vastgesteld dat de stukken feitelijk steeds onder de controle van Ultee zijn gebleven. Door de transacties wekte de overtreder de indruk dat er handel was in het fonds, terwijl er economisch gezien niets wijzigde en bovendien leidden de transacties tot een kunstmatig hoog koersniveau. Dit levert marktmanipulatie op. 

Wel heeft de overtreder – naar hij heeft aangetoond – eerst geprobeerd de participaties via de bank aan de heer Ultee terug te boeken en pas toen dit niet tijdig lukte onder druk van de heer Ultee de stukken via de beurs verkocht. Dit maakt de overtreding minder verwijtbaar.

Hoogte van de boete

Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2 miljoen. De AFM heeft dit bedrag verlaagd met 25 procent op grond van mindere verwijtbaarheid (zie hierboven). Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de AFM ook rekening met de draagkracht van de overtreder. Die draagkracht is in dit geval reden om de boete te verlagen tot €75.000. Omdat de AFM een boete van €75.000 alle omstandigheden in aanmerking genomen onevenredig hoog vindt, is de boete verder verlaagd tot €15.000. (Update 18 april 2017: De Rechtbank heeft de boete in stand gelaten, maar de hoogte van de boete gematigd tot €13.500 wegens overschrijding van de redelijke termijn.)

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800 - 5400 540 (gratis).

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
07-07-2014
14-07-2014 28-12-2015 (1)
28-1-2016 26-1-2017(2) geen

(1)  De AFM heeft besloten de boeteoplegging in stand te laten, maar de deelbeslissing over publicatie te herroepen voor zover daaruit voortvloeit dat het boetebesluit niet-anoniem wordt gepubliceerd.

(2) De Rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard voor zover het is gericht tegen de hoogte van de boete en de hoogte van de boete gematigd tot € 13.500 wegens overschrijding van de redelijke termijn.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel