Terug

AFM legt bestuurlijke boete op voor te late meldingen

Maatregel

boete

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 3 oktober 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van €375.000 aan mevrouw C.L. De Carvalho-Heineken. Mevrouw De Carvalho-Heineken is bestuurder van Heineken Holding N.V.

 
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
3 oktober 2014   

De AFM heeft vastgesteld dat mevrouw De Carvalho-Heineken in de periode van 9 september tot en met 20 december 2013 ten aanzien van 61 transacties van L’Arche Green N.V in aandelen in Heineken Holding N.V.niet onverwijld aan haar meldplicht aan de AFM heeft voldaan. L’Arche Green N.V. is een vennootschap waarin mevrouw De Carvalho-Heineken een meerderheidsbelang heeft. Zij heeft deze transacties pas op 30 december 2013 bij de AFM gemeld.

Mevrouw De Carvalho-Heineken heeft zodoende artikel 5:48, zesde en zevende lid, Wet op het financieel toezicht overtreden. De meldingen op grond van deze bepalingen zijn verplicht om beleggers en bedrijven inzicht te geven in de belangen en zeggenschap van bestuurders en commissarissen. Doordat mevrouw De Carvalho-Heineken herhaaldelijk niet tijdig heeft gemeld dat haar middellijke belang en zeggenschap in de onderneming was toegenomen, is beleggers de mogelijkheid ontnomen om (juist) geïnformeerd en onderbouwd een beoordeling te maken van de financiële instrumenten met betrekking tot Heineken Holding N.V.

Het feit dat op 26 augustus 2013 door L’Arche Green N.V een persbericht is uitgebracht waarin de intentie tot aankoop van aandelen Heineken Holding wordt aangekondigd, alsmede het feit dat in het verleden transacties uit andere inkoopprogramma’s tijdig zijn gemeld, maakt dat de AFM de boete heeft gematigd van €500.000 tot €375.000.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel