Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Farmfield

Maatregel

wettelijke-uitspraak

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 4 november 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Farmfield B.V. Deze onderneming voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM. De toezichthouder heeft de gevraagde informatie nodig om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Farmfield heeft consumenten de mogelijkheid geboden om te investeren in landbouwgronden in Roemenië. Volgens de website, www.farmfield.nl, zouden de gelden onder meer worden gebruikt om landbouwgronden in Roemenië aan te kopen. De Wet handhaving consumentenbescherming verplicht Farmfield om onder meer haar investeerders te voorzien van essentiële informatie. Om vast te kunnen stellen of Farmfield daaraan voldoet, heeft de AFM Farmfield om informatie verzocht over onder meer:

  • de aanbieding die zij aan investeerders doet
  • de communicatie die zijn aan investeerders heeft gericht
  • de financiële positie van Farmfield
  • of de aangetrokken gelden zijn aangewend zoals door Farmfield aan de investeerders is aangegeven.

Farmfield heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 19 november 2014  is Farmfield daarom verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat de onderneming niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel