Terug

AFM eist informatie voor consumenten van Centaurus Investments

Maatregel

wettelijke-uitspraak

Centaurus Investments B.V. (Centaurus) moet meer informatie verstrekken aan consumenten die geld hebben geïnvesteerd in haar obligatieleningen. Dat eist de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een last onder dwangsom, die op 24 september 2014 is opgelegd. Als Centaurus dit niet binnen de gestelde termijn doet, moet de onderneming €5.000 betalen voor iedere dag dat de informatie niet wordt verstrekt, tot een maximum van €50.000.

Centaurus is beheerder van zes vastgoedfondsen, Centaurus Residential Fund I B.V. tot en met Centaurus Residential Fund VI B.V. (CRF-fondsen). CRF I tot en met VI hebben een obligatielening aangeboden. Centaurus heeft in haar aanbieding aangegeven dat de gelden van de obligatiehouders worden doorgeleend aan Duitse dochtermaatschappijen. Deze Duitse dochtermaatschappijen kopen met dat geld en met bankfinanciering onroerend goed in Duitsland. De dochtermaatschappijen ontvangen vervolgens inkomsten door de verhuur daarvan. 

De AFM heeft in haar onderzoek vastgesteld dat een deel van de gelden van de obligatiehouders niet is geïnvesteerd in onroerend goed in Duitsland, maar is uitgeleend aan de beheerder Centaurus zelf. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat Centaurus deze essentiële informatie niet aan de obligatiehouders van de CRF-fondsen heeft gegeven. Deze informatie hebben beleggers wel nodig om te kunnen controleren of Centaurus zich houdt aan haar contractuele afspraken. 

Centaurus moet schriftelijke informatie verstrekken over:  

  1. De huidige financiële situatie van Centaurus en de door haar beheerde vastgoedfondsen in het bijzonder inzicht in de huidige omvang van de rekening-courantverhoudingen tussen Centaurus en de CRF-fondsen;  
  2. De omvang van de vorderingen van CRF I tot en met CRF VI op Centaurus.

Centaurus is wettelijk verplicht deze informatie te verstrekken. 

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel