Terug

Minister Dijsselbloem: verzekeraars moeten de en bloc clausule zorgvuldig en terughoudend toepassen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Enkele verzekeraars hebben hun premies van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP’ers op grond van een en bloc clausule verhoogd. Verzekeraars moeten hier niet lichtvaardig toe overgaan en de en bloc clausule zorgvuldig en terughoudend toepassen. Dat zegt minister Dijsselbloem van Financiën in antwoord op Kamervragen. Dit onderwerp heeft de aandacht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen een en bloc clausule bevatten op grond waarvan een verzekeraar het recht heeft de overeenkomst tussentijds te wijzigen. Dit is het geval omdat deze verzekeringen meestal een langere looptijd hebben en niet door de verzekeraar kunnen worden opgezegd. Een verzekeraar heeft dan de mogelijkheid om de premie of voorwaarden tussentijds aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Als de wijziging op enig punt nadelig is voor de verzekeringnemer, heeft hij of zij het recht de verzekeringsovereenkomst binnen 30 dagen op te zeggen.

De AFM houdt toezicht op de wijze waarop verzekeraars communiceren over premieverhogingen via een en bloc clausule en hoe een dergelijke verhoging strookt met wat in hun polisvoorwaarden staat. Ondernemers met klachten over hun verzekeraar kunnen zich (via de interne klachtenprocedure van de verzekeraar) wenden tot hun verzekeraar. Leidt dit niet tot de gewenste oplossing, dan kunnen zij zich richten tot de rechter. De AFM heeft het afgelopen jaar enkele signalen gehad over en bloc clausules. Vanuit het toezicht op producten- en productontwikkelingsproces (PPP) starten we een verkenning naar het gebruik van de en bloc clausule bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Hierbij zal ook gekeken worden naar de kostenefficiëntie van het product.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel