Terug

AFM legt boete op aan Your Finance voor aanbieden van flitskrediet zonder vergunning

Maatregel

Hoger beroep wordt ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 31 december 2013 een bestuurlijke boete van €2 miljoen opgelegd aan Your Finance B.V. (gevestigd te Berkel en Rodenrijs). De boete is opgelegd, omdat Your Finance van 25 mei 2011 tot 21 februari 2012 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft).

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
31-12-2013 06-01-2015

16-02-2015 (1)

26-09-2017 (4)

25-03-2015 03-12-2015 (2) 18-01-2016

21-06-2017 (3)

17-07-2018 (5)

(1) De AFM heeft het boetebesluit in stand gelaten onder aanvulling van de motivering.
(2) De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep ongegrond verklaard en het boetebesluit rechtmatig geacht.
(3) Het CBb heeft in hoger beroep een tussenuitspraak gedaan. Het CBb draagt de AFM daarin op een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen waarin het behaalde voordeel opnieuw wordt vastgesteld met inachtneming van de tussenuitspraak, en zo nodig het boetebedrag opnieuw vast te stellen.
(4) De AFM heeft naar aanleiding van de tussenuitspraak van het CBb op 21 juni 2017 een nieuwe beslissing op bezwaar genomen. Daarbij heeft de AFM de grondslag voor het bepalen van de boetehoogte gewijzigd naar artikel 1:81, eerste en tweede lid, Wft. De AFM heeft de boetehoogte aangepast naar €397.500.
(5) Het CBb heeft het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard, nu Your Finance is ontbonden en is opgehouden te bestaan. Met de uitspraak van het CBb is de boete onherroepelijk geworden.

Consumenten konden via de website www.voorschotje.nl van Your Finance tegen 0% rente voor een korte periode geld lenen. De consument ontving een standaard krediet van €150 echter pas drie tot vijf werkdagen na goedkeuring van de aanvraag. Als de consument het krediet direct wilde ontvangen, moest hij gebruikmaken van de mogelijkheid van spoedoverboeking. De kosten voor die spoedoverboeking bedroegen €25 per krediet van €150. Daarnaast rekende Your Finance per krediet van €150 hoge kosten bij niet op tijd betalen.

Berekende kosten

Hoewel de AFM Your Finance kort na het begin van de overtreding heeft gewezen op de vergunningplicht, heeft Your Finance haar illegale activiteiten pas gestaakt nadat de AFM een last onder dwangsom had opgelegd. In de periode dat Your Finance illegaal opereerde heeft zij €25 als kosten voor de spoedoverboeking gerekend, terwijl een vergunninghoudende aanbieder van krediet voor zo’n kortlopend krediet van €150 voor een spoedoverboeking maar €1,29 kon vragen. Dit komt op jaarbasis overeen met een kostenpercentage van 289,68% terwijl 16% was toegestaan.

Een vergunninghoudende aanbieder van krediet was het wettelijk toegestaan bij te laat terugbetalen van een krediet van €150, een vergoeding van 7 eurocent per dag te vragen. Your Finance rekende bij te laat betalen direct €17,50 (261 keer het wettelijk toegestane bedrag) en bij 9 dagen te laat betalen nogmaals €17,50. Alleen al aan kosten voor de spoedoverboeking heeft Your Finance in een periode van 7 weken €408.225 in rekening gebracht. De overtreding heeft niet 7 maar 39 weken voortgeduurd.

Vergunning biedt bescherming

Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een onderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten. Ook zijn daarin de maximale kosten opgenomen die een aanbieder van krediet mag vragen.

Er kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld tegen de boete, zodat die definitief is.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel