Terug

Blog Tim Mortelmans: "Een slecht AFM-rapport?"

Blog Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

blog

Afgelopen vrijdag heeft de AFM een rapport over de kwaliteit van beleggingsdienstverlening van enkele banken en beleggingsondernemingen gepubliceerd. In zijn column voor BNR plaatst Peter Verhaar hier twee kanttekeningen bij, waar wij graag op in gaan.

Waarom noemt de AFM niet man en paard? Door het achterwege laten van namen van de onderzochte ondernemingen snapt de consument niet wat hij met het rapport aan moet, aldus Verhaar. Daar zit natuurlijk iets in. Wij koppelen inderdaad geen namen aan de partijen waar het onderzoek is gedaan. Daar is echter een hele goede reden voor. Als toezichthouder heeft de AFM namelijk een geheimhoudingsplicht. Deze is vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wft bepaalt dat alle vertrouwelijke gegevens en inlichtingen die de AFM door haar toezicht heeft verkregen, geheim zijn. Die mogen we dus ook niet opnemen in rapporten. Als we wel namen zouden noemen zouden we bovendien alleen een oordeel geven over partijen die onderzocht zijn, niet over de hele markt. En dan blijft het beeld onvolledig voor de consument.

Omdat het in sommige gevallen wel van belang kan zijn om namen te noemen, hebben wij er overigens, net als de Nederlandsche Bank, wel bij het ministerie van Financiën op aangedrongen om deze geheimhoudingsplicht te beperken.

Daarnaast meent Verhaar dat het onderzoek niet representatief is omdat gemiddeld 11 van de tienduizenden dossiers van de grote banken in het onderzoek zijn betrokken. Het aantal dossiers zegt alleen niet direct iets over de representativiteit. Uiteraard zijn de dossiers op zo’n manier gekozen dat ze wel representatief zijn voor de manier van werken binnen een bepaalde beleggingsonderneming. Ook hebben wij uitgebreid met de betrokken partijen gesproken. De AFM is dus niet op zoek gegaan naar de 'slechte dossiers'.

Daar komt bij dat de banken en beleggingsondernemingen zelf ook erkennen dat de uitkomsten van het onderzoek wel degelijk een goed beeld geven. Zij hebben zelfs al toegezegd dat zij de kwaliteit van beleggingsdienstverlening zullen verbeteren. Dat gaat de klant echt helpen, die heeft geen belang bij een ranglijst, maar wel bij een gevoel dat op zijn minst de basis overal klopt.

Een aantal partijen heeft al verbetermaatregelen geïmplementeerd. De kwaliteit van de beleggingsdienstverlening is vanaf dit jaar nog belangrijker geworden, nu klanten rechtstreeks gaan betalen voor advies na invoering van het provisieverbod voor beleggingsondernemingen.

Net als Verhaar vinden wij het zeer wenselijk dat financiële ondernemingen zich verbonden verklaren aan de uitspraken van de geschillencommissie van het Kifid. Dit is alleen geen wettelijke verplichting. Wij vinden het daarom in het belang van de consument dat hij - van tevoren - weet of een financiële onderneming zich verbonden heeft verklaard aan de uitspraken van het Kifid als hij een dienst of een product van die onderneming afneemt.

Tim Mortelmans
Hoofd toezicht financiële ondernemingen

Blog Peter Verhaar

Lees hier het nieuwsbericht met het rapport

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel