Terug

AFM roept alle banken op gesprek aan te gaan over big data

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

megafoon

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept alle banken op om met de maatschappij in gesprek te gaan over het gebruik van gegevens van klanten, ofwel big data. Het initiatief van ING op dit gebied laat zien dat dit een relevante ontwikkeling is die gevoelig ligt bij klanten. Het gebruik van klantgegevens kan immers het vertrouwen van de consument schaden.

Vragen die in het maatschappelijk debat aan de orde zouden moeten komen zijn in hoeverre het gebruik van deze gegevens in het belang van de klant is en in hoeverre de bank de veiligheid van de klantgegevens kan waarborgen. Hierbij zouden banken ook goed moeten kijken of het gebruik van deze gegevens wel aansluit bij de behoeftes van klanten. Eerlijk omgaan met informatie betekent ook dat een bank goed en eerlijk communiceert over de manier waarop zij met die informatie omgaat. Het ligt in die zin voor de hand dit soort plannen eerst uitvoerig met klanten te bespreken voordat die naar buiten gaan. De AFM vindt het daarom positief dat ING er nu voor kiest om eerst in gesprek te gaan met klanten alvorens te bepalen of en hoe zij verder gaat met deze proef.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel