Terug

Aandacht voor passende volmachtbeloning blijft noodzakelijk

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De urgentie om een duurzame invulling te geven aan de norm voor een passende beloning op de volmachtmarkt, is onverminderd groot. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal marktpartijen die achterblijven, blijven aansporen om te komen tot een aangepast beloningsmodel. Daarnaast zet de AFM haar onderzoek voort naar de feitelijke beloning van gevolmachtigd agenten.

Sinds 1 januari 2012 is de norm voor passende volmachtbeloning van kracht. Die moet voorkomen dat gevolmachtigd agenten zich laten sturen door de beloning van verzekeraars bij de verkoop van verzekeringspolissen aan consumenten, zzp’ers en zakelijke klanten. Ook moet de norm een waterbedeffect tegengaan als gevolg van het bonus- en provisieverbod.

Enkele verzekeraars en gevolmachtigd agenten hebben vorig jaar een nominaal beloningsmodel ontwikkeld. Hierover is de AFM positief. Bij een juiste implementatie geeft dit model een goede invulling aan de open norm voor een passende volmachtbeloning.

De initiatiefnemers van dit model hebben afgelopen april informatiebijeenkomsten georganiseerd voor marktpartijen. Tijdens die bijeenkomsten zei hoofd toezicht Michiel Denkers van de AFM in een videoboodschap: “In dit model wordt een hele duidelijke relatie gelegd tussen de beloning en de werkzaamheden.” Een dergelijke relatie verkleint het risico op een niet-passende beloning. De AFM rekent erop dat andere partijen het model overnemen.

 

In 2013 heeft de AFM een verkennend onderzoek gedaan naar de beloning voor gevolmachtigd agenten. Deze verkenning toont aan dat er grote verschillen zijn in de hoogte van de beloning. De AFM heeft commissies gezien die drie tot vier keer boven de gemiddelde volmachtbeloning liggen.

Er bestaat een risico op niet passende beloning als voor dezelfde werkzaamheden de ene agent substantieel meer krijgt betaald dan de andere agent. Dit is de aanleiding voor de voortzetting van deze verkenning in 2014, waarbij onder meer naar de relatie tussen de werkzaamheden van een gevolmachtigd agent en de beloning wordt gekeken. De AFM wil zo meer inzicht krijgen in de achterliggende oorzaken van de verschillende beloningen. Hiervoor heeft de AFM bij enkele verzekeraars informatie opgevraagd over hun samenwerking met gevolmachtigd agenten.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel