Terug

AFM positief over NBA initiatief EMIR

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) is positief over het initiatief van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) om de regelgeving rond derivaten onder de aandacht te brengen bij haar achterban. De NBA betrekt de accountant op deze manier actief bij de controle op de naleving van de verplichtingen uit EMIR (European Market Infrastructure Regulation).

EMIR heeft als doel de derivatenmarkt veiliger en transparanter te maken en heeft gevolgen voor alle tegenpartijen bij derivatencontracten. In Nederland is de AFM verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze verplichtingen voor niet-financiële partijen en financiële partijen onder AFM toezicht. Onder EMIR worden partijen verplicht om bepaalde klassen derivaten die over-the-counter (OTC) worden verhandeld, af te wikkelen via een zogenaamde centrale tegenpartij (CCP).

Daarnaast zullen partijen de details van hun derivatentransacties moeten rapporteren aan een Trade Repository. Dit is een entiteit die centraal de rapportage van derivaten verzamelt en bewaart in een transactieregister. Deze Trade Repositories verschaffen regelgevers en toezichthouders meer inzicht in de derivatenmarkt.

De NBA wijst erop dat de accountant moet nagaan of zijn cliënt derivatentransacties heeft uitgevoerd. Als dit het geval is moet hij:

  • zijn cliënt wijzen op de rapportageplicht
  • nagaan of zijn cliënt OTC-derivaten heeft afgesloten die een bepaalde drempelwaarde overschrijden. Als dit het geval is, geldt voor een cliënt de verplichting tot centrale afwikkeling
  • nagaan of zijn cliënt OTC-derivaten bilateraal afwikkelt. Als dit het geval is, gaat de accountant na of zijn cliënt de eisen voor bilaterale afwikkeling naleeft;
  • nagaan of zijn cliënt haar derivatencontracten hierop heeft aangepast 
  • zijn cliënt wijzen op bovenstaande data en vaststellen dat de cliënt tijdig aan zijn verplichtingen voldoet.

De accountant moet ook in zijn dossier vastleggen dat hij zijn cliënt heeft gewezen op de verplichtingen. In het kader van een samenstellingsopdracht hoeft de accountant geen verifiërende werkzaamheden uit te voeren. Wel kan de accountant in het kader van zijn natuurlijke adviesfunctie deze regelgeving met de cliënt bespreken en vragen of voldaan is aan de verplichtingen uit hoofde van EMIR.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel