Terug

AFM positief over initiatief NVB en banken om inzicht in kosten beleggen te geven

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM is positief over het voorstel van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de banken om meer inzicht in de kosten van beleggen te geven, vooruitlopend op de Europese voorstellen op dit gebied in MIFID II/PRIPS.

De banken geven aan op 1 januari 2015 voorafgaand aan de dienstverlening kostentransparantie op conceptniveau in te voeren. Dat wil zeggen inzicht voor alle beleggers met een bepaald profiel in de kosten die zij kunnen verwachten. Daarnaast geven de NVB en banken aan dat zij komend jaar verder gaan werken aan het op individueel niveau, inzichtelijk maken van de werkelijk gemaakte kosten (ex-post) van de eigen dienstverlening en de doorlopende kosten van de producten in de portefeuille aan de klant.

De vergelijkende kostenmaatstaf (vkm) bevat in ieder geval de eigen kosten van de dienstverlening door de banken plus de kosten van de producten (verplicht in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI)) die nu al transparant gemaakt moeten worden. De AFM heeft er begrip voor dat de banken nu nog niet het volledige inzicht in de individuele kosten kunnen geven. Het is belangrijk en goed dat de banken deze eerste stap hebben genomen. De AFM vindt het wel van belang dat ook fondsaanbieders stappen zetten door na te denken over de manier waarop zij inzicht kunnen gaan geven in de handels-/transactiekosten

De AFM wil benadrukken dat kosten belangrijk zijn voor het beleggingsresultaat op de lange termijn en vindt dat deze inzichtelijk gemaakt moet worden. Maar een focus op alleen de kosten is te beperkt. Klanten moeten met een inzicht in de kosten - in combinatie met inzicht in risico en rendement - een afgewogen keuze kunnen maken voor een bepaald soort beleggingsdienstverlening en/of beleggingsproducten.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel