Terug

Minister van Financiën stuurt wetgevingsbrieven naar de Tweede Kamer

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Minister Dijsselbloem heeft de wetgevingsbrieven van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB), vergezeld van zijn reactie daarop, naar de Tweede Kamer verstuurd.

De minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over actuele initiatieven voor wet- en regelgeving aan de hand van de wetgevingswensen van DNB en AFM. Daarnaast informeert de minister de Tweede Kamer over reeds aanhangige wetsvoorstellen en het Europese programma omtrent wet- en regelgeving betreffende financiële markten. Ook geeft hij een reactie op de wetgevingswensen van de AFM en DNB.

Wetgevingsbrief AFM

Jaarlijks rapporteert AFM aan de minister van Financiën over onder meer de door haar geconstateerde ontwikkelingen in de markt en mogelijke knelpunten op het gebied van wet- en regelgeving. Deze jaarlijkse AFM brief heeft de minister van Financiën vandaag gepubliceerd.

De AFM maakt van deze gelegenheid gebruik om de minister te wijzen op een aantal ontwikkelingen in de sector en hem te verzoeken om een aantal noodzakelijke aanpassingen en aanvullingen in bestaande wet- en regelgeving door te voeren. De opgenomen aandachtspunten zijn dan ook geen voorstellen voor nieuwe wet- en regelgeving, maar zien op een aantal knelpunten in het huidige normenkader, of op de gereedschapskist van de toezichthouder.

De onderwerpen die aan bod komen hebben betrekking op:

  • de gevolgen van de komst van de Bankenunie op het gedragstoezicht
  • de ontwikkelingen in het toezicht op accountantsorganisaties
  • de opkomst van alternatieve vormen van financiering
  • private lease
  • 'beleggingsobligaties’/ beleggingsobjecten
  • de wens om klokkenluiders meer bescherming te kunnen bieden
  • enkele openstaande wetgevingswensen.

De minister geeft een reactie op de wetgevingswensen van de AFM en DNB. Daaruit blijkt dat hij de meeste wetgevingswensen onderschrijft. Over de andere punten blijft de AFM met het ministerie van Financiën in overleg of staat hij welwillend tegenover een verkenning op het relevante onderwerp

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel