Terug

FinCoNet publiceert rapport over verantwoorde kredietverstrekking

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet) heeft onlangs een rapport gepubliceerd over verantwoorde kredietverstrekking. Het rapport biedt een overzicht van de instrumenten die verschillende internationale toezichthouders hebben op het gebied van consumentenkrediet.

FinCoNet is het mondiale netwerk van toezichthouders op het gebied van consumenten bescherming in bancaire diensten voor consumenten. Het is opgericht als reactie op de groeiende focus op financiële consumentenbescherming wereldwijd en de noodzaak voor betere coördinatie tussen de toezichthouders op dit gebied. De AFM is recent toegetreden tot de Governing Council van FinCoNet.

Het recente rapport over verantwoorde kredietverlening is gebaseerd op een vragenlijst die door 20 landen is ingevuld. De vragenlijst ging onder andere in op (i) de benchmarks die toezichthouders gebruiken om te bepalen wat onverantwoorde kredietverstrekking is (ii) de aanpak om onverantwoorde kredietverstrekking te identificeren en (iii) de instrumenten die toezichthouders gebruiken om onverantwoorde kredietverstrekking aan te pakken.

De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

  • De verplichtingen ten aanzien van verantwoorde kredietverstrekking zijn de afgelopen tien jaar flink toegenomen.
  • De financiële crisis heeft de aandacht gevestigd op het belang van financiële consumentenbescherming. Juist ook als onderdeel van een stabiel financieel systeem. 
  • Het regelgevend en toezichtkader dat gaat over verantwoorde kredietverstrekking bevindt zich in een overgangsfase. De nadruk komt steeds meer te liggen op een robuust en consumentengeoriënteerd regelgevend kader. 
  • De huidige praktijken, instrumenten en mechanismen duiden op een verhoogde zorg over de gevolgen van onverantwoorde kredietverstrekking voor consumenten en daarmee op de economie als geheel.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wij bevorderen eerlijke en zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten, particuliere beleggers en (semi-)professionele partijen. We zien toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en ondernemingen in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de stabiliteit van het financiële stelsel, het functioneren van de economie, de reputatie en de welvaart van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel