Terug

Europese accountantstoezichthouders gaan dialoog aan met netwerken van accountantsorganisaties

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

brief

Onafhankelijke toezichthouders op accountantsorganisaties in Europa, waaronder de AFM, zijn een reeks gestructureerde bijeenkomsten gestart met de grootste Europese netwerken van accountantsorganisaties. Deze bijeenkomsten zullen bijdragen aan een beter inzicht in de werking van accountantsnetwerkstructuren en procedures, en in de manier waarop de accountantsnetwerken de kwaliteit van hun accountantscontroles van jaarrekeningen of groepsjaarrekeningen van organisaties van openbaar belang (OOB’s) behouden en verbeteren.

Toezichtonderzoeken bij accountantsorganisaties van OOB’s (meestal beursgenoteerde ondernemingen, maar ook banken en verzekeraars) worden periodiek uitgevoerd en hebben tot doel de kwaliteit van de accountantscontroles te verbeteren. Over het algemeen omvatten deze onderzoeken zowel de beoordeling van het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de accountantsorganisatie als de toetsing van een aantal wettelijke controles op de naleving van relevante professionele normen.

De bijeenkomsten worden georganiseerd in het kader van het Europese samenwerkingsverband van toezichthouders op accountantsorganisaties, de European Audit Inspection Group (EAIG), die werd opgericht in 2011. De EAIG biedt een pan-Europees platform voor samenwerking van toezichthouders op accountantsorganisaties. De AFM is lid van de EAIG en samen met de AOC (DU), H3C (FR) en FRC (UK) lid van de Steering Group van de EAIG.

Op de EAIG-bijeenkomst van 24 en 25 juni in Kopenhagen, die bij de Deense toezichthouder de Danish Business Authority werd gehouden, hebben de toezichthouders vertegenwoordigers van EY Europe LLP ontmoet. Deze bijeenkomst was de eerste van een reeks van bijeenkomsten met ook andere accountantsnetwerken (BDO, Deloitte, Grant Thornton, KPMG en PwC) en is gestoeld op een pan-Europese basis die steunt op de ervaring van de EAIG-leden door heel Europa en hun eerdere contacten met deze accountantsnetwerken. Tussen de bijeenkomsten door zullen werkgroepen van de EAIG het contact met vertegenwoordigers van de accountantsnetwerken op Europees niveau onderhouden.

De bijeenkomst in Kopenhagen was de twaalfde bijeenkomst van de EAIG. Andere onderwerpen die door de leden werden besproken waren onder andere de ontwikkeling door de EAIG van een gemeenschappelijke toezichtmethodologie voor inspecties bij  accountantsorganisaties (Common Audit Inspection Methodology) en de veranderingen in de wet- en regelgeving van de EU die van belang zijn voor het toezicht op accountantsorganisaties van OOB’s.

In december 2013 lanceerde de EAIG een niet-openbare database met bevindingen uit het toezicht. Deze wordt door de toezichthouders gebruikt om vast te stellen of er gemeenschappelijke bevindingen zijn bij een specifiek accountantsnetwerk of bij de praktische toepassing van specifieke controlestandaarden door accountantsnetwerken. Deze bevindingen zullen niet alleen aan de orde komen bij de bijeenkomsten met de accountantsnetwerken, maar ook bij de dialoog met het accountantsberoep in de breedte, de opstellers van standaarden, zoals de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) en de International Ethics Standards Board (IESBA).

De volgende bijeenkomst van de EAIG zal plaatsvinden in november 2014 en zal namens de Steering Group worden voorgezeten door de AFM.

Meer informatie over de EAIG kunt u vinden op www.eaigweb.org. Voor meer informatie over de AFM verwijzen wij u naar www.afm.nl/en. Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen via wta@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel