Terug

Overeenstemming over uitgangspunten MiFID II

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Op 14 januari hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van ministers een akkoord bereikt over MiFID II. De politieke basiskeuzes liggen nu vast. Vervolgens wordt er gekeken naar de uitvoering.

De MiFID II is een belangrijk deel van het Financial Services Action Plan (FSAP) van de Europese Unie, dat is ontworpen om één Europese markt in financiële diensten te creëren. De doelstellingen van de MiFID II zijn het beschermen van de beleggers en de marktintegriteit door geharmoniseerde voorschriften vast te stellen en het bevorderen van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten.

Waarover is overeenstemming bereikt?

De belangrijkste onderwerpen van de MiFID herziening op een rij:

  • Aanpassing van de reikwijdte
  • Introductie van OTF als nieuw handelsplatform
  • Aanpassing publicatieregime Sancties
  • Pre- en post-trade transparantie
  • Transactierapportage
  • Commodities (o.a. positielimieten)
  • Open access clearing
  • Algoritmische handels activiteiten (HFT)
  • Investor protection
  • Derde landen beleid

In een persbericht van de Europese Commissie over het akkoord worden onder andere bovenstaande onderwerpen verder toegelicht.

Hoe nu verder?

Hoewel publicatie van de definitieve tekst nog moet plaatsvinden, zijn hiermee de politieke basiskeuzen vastgesteld. Er wordt ook aangegeven welke onderdelen nader uitgewerkt moeten worden. De European Securities and Markets Authority (ESMA) zal deze maatregelen nader uit werken en vervolgens consulteren. ESMA schrijft hiervoor eerst een Discussion Paper, die naar verwachting in mei wordt gepubliceerd. Marktpartijen hebben dan de mogelijkheid om hierop te reageren.

Nu er duidelijkheid is over de politieke basiskeuzes, begint het ministerie van Financiën met de voorbereiding van de implementatie van MiFID-II in nationale regelgeving. Naar verwachting zal de toepasselijke regelgeving najaar 2016 in werking treden. Marktpartijen hebben tot dat moment de tijd om hun bedrijfsvoering aan deze regelgeving aan te passen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel