Terug

AFM legt boete op aan Friendly Finance voor aanbieden van flitskrediet zonder vergunning

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 juli 2013 een bestuurlijke boete van € 2 miljoen opgelegd aan Technicolor Dreamcoat B.V., voorheen genaamd Friendly Finance B.V. De boete is opgelegd, omdat Friendly Finance van 10 juni 2011 tot en met 2 mei 2012 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft).

 
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
12/07/13 18-07-2013 21-07-2014 (1) 26/08/14 23/04/2015 (2) 22-05-2015 16-01-2017 (3)

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering
(2) De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep ongegrond verklaard
(3) Het CBb heeft het beroep ongegrond verklaard

Consumenten konden via de website www.betaaldag.nl van Friendly Finance snel geld lenen tegen hoge kosten. Ze konden alvast een deel van hun loon dat nog niet was uitbetaald (een zogenoemde loonvordering) verkopen aan Friendly Finance.

Het bedrag dat Friendly Finance betaalde voor dit stukje loon was aanzienlijk lager dan de werkelijke waarde hiervan. Friendly Finance betaalde bijvoorbeeld €200 voor een loonvordering van €250. Als de consument eenmaal zijn loon had ontvangen, moest hij de loonvordering binnen één werkdag aan Friendly Finance betalen. Bij te late betaling was hij een contractuele boete verschuldigd.

Ernstige overtreding

Het gaat om een zeer ernstige overtreding. Met het aanbieden van de flitskredieten heeft Friendly Finance forse bedragen verdiend. Over de periode van ongeveer elf maanden bedroegen haar inkomsten circa €3,8 miljoen, waarvan een winst overbleef van meer dan €2 miljoen. Friendly Finance heeft die bedragen verdiend ten koste van financieel kwetsbare consumenten, die voor het flitskrediet – op jaarbasis – vaak honderden procenten aan kosten verschuldigd waren. Hierbij bestond het risico dat deze consumenten steeds dieper in de schulden kwamen.

Friendly Finance heeft met deze constructie krediet aangeboden. Sinds 25 mei 2011 is het verboden om dit soort kortlopende kredieten (flitskredieten) aan te bieden zonder vergunning van de AFM. Aanbieders van deze kortlopende kredieten hebben een vergunning nodig als ze meer dan onbetekenende kosten in rekening brengen. In dat geval mogen ze geen tarieven in rekening brengen die hoger zijn dan het maximale wettelijke rentepercentage van 15 procent. Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten.

Eisen en gedragsregels

Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een onderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Als een overtreding meer dan €2 miljoen aan voordeel heeft opgeleverd, kan de AFM de boete vaststellen op ten hoogste twee keer het bedrag van dat behaalde voordeel. De AFM maakt in deze zaak gebruik van die mogelijkheid en acht, alle omstandigheden in aanmerking genomen, een boete van €2 miljoen passend.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel