Terug

CBb vernietigt boetes voorwetenschap

Maatregel

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in hoger beroep twee boetes van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vernietigd. De boetes waren in 2011 opgelegd aan de heer Heidman (€100.000) en de heer Van Leeuwen (€114.000).

Volgens de AFM had de heer Heidman (Heidman), directievoorzitter van Schuitema B.V. (thans C1000 B.V.), op een ondernemersdag van Schuitema op 23 september 2009 voorwetenschap meegedeeld. Die voorwetenschap zag volgens de AFM op plannen voor een voorgenomen overname door (onder meer) Schuitema van Super de Boer.

De heer Van Leeuwen (Van Leeuwen) had tijdens de ondernemersdag een nieuwe effectenrekening geopend en aandelen Super de Boer gekocht, en had daarbij volgens de AFM gebruik gemaakt van voorwetenschap. Het CBb oordeelde echter dat de mededelingen van Heidman niet voldoende concreet waren om daaruit af te kunnen leiden dat hij informatie over voorgenomen overnameplannen heeft meegedeeld.

Een ondubbelzinnige mededeling in die zin is niet gedaan. Het CBb acht daarbij van belang dat de uitlatingen van Heidman voor verschillende uitleg vatbaar zijn. Nu daarmee is komen vast te staan dat de directievoorzitter geen voorwetenschap heeft meegedeeld, is evenmin sprake van misbruik van voorwetenschap door Van Leeuwen.

De AFM heeft de eerdere persberichten en de boetebesluiten van haar website verwijderd. In de praktijk van haar toezicht houdt zij rekening met deze uitspraken van het CBb (uitspraken van 5 februari 2014, Heidman met zaaknummers 12/856 en 12/861, Van Leeuwen met zaaknummer 12/855).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel