Terug

Provisieverbod beleggen geldt ook voor financiële dienstverleners Nationaal regime

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Zowel AFM als het ministerie van Financiën hebben veel vragen ontvangen over de gevolgen van het provisieverbod voor beleggingsondernemingen en de uitwerking ervan voor financiële dienstverleners die actief zijn onder het zogenaamde ‘Nationaal regime’.

Deze groep meent dat zij aanspraak kan maken op doorbetaling van provisie omdat zij onder het provisieverbod voor financiële dienstverleners valt. Onder dit verbod mag nog wel provisie ontvangen worden als overeenkomsten zijn afgesloten voor 1 januari 2013. Hier geldt de zogenaamde eerbiedigende werking. Een aantal beleggingsondernemingen, vaak onderdeel van bank-verzekeraars, werken met deze intermediairs en zijn juist gestopt met het betalen van deze provisie. Dit is namelijk verboden onder het provisieverbod voor beleggingsondernemingen.

Het provisieverbod geldt ook voor beleggingsondernemingen die provisies verschaffen aan financiële dienstverleners die beleggingsdiensten verrichten onder het Nationaal regime. Het provisieverbod voor beleggingsondernemingen verbiedt het ontvangen én verschaffen van provisies aan derden en kent geen eerbiedigende werking.

De eerbiedigende werking voor financiële dienstverleners onder het Nationaal regime is echter geen holle frase. Financiële dienstverleners die beleggingsdiensten verlenen onder dit regime kunnen provisies blijven ontvangen van beleggingsinstellingen of verzekeraars voor overeenkomsten die zijn aangegaan vóór 1 januari 2013. Doorslaggevend is in welke hoedanigheid de bank-verzekeraar de provisie verschaft. Er wordt daarbij gekeken welke activiteiten worden verricht waarop de afspraken van de provisie zien.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel