Terug

Duidelijkheid nodig over pensioenverlagingen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Binnenkort gaan ongeveer 38 pensioenfondsen het pensioen verlagen. Voor 1 maart moeten ze alle belanghebbenden over deze verlaging informeren. Als toezichthouder ontvangt de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) graag signalen over niet-tijdige of onduidelijke pensioeninformatie via www.afm.nl/contact.

Volgens de Nederlandsche Bank (DNB) moeten ongeveer 38 pensioenfondsen per 1 april 2014 een verlaging van het pensioen doorvoeren. Ruim twee miljoen gepensioneerden en werknemers zien per 1 april een verlaging op hun pensioen(aanspraken). De Pensioenfederatie publiceert een lijst met namen van fondsen die de pensioenen gaan verlagen.

Volgens de Pensioenwet moet een pensioenfonds uiterlijk één maand voor de daadwerkelijke korting de deelnemers informeren. De AFM houdt toezicht op de communicatie van een pensioenfonds met zijn deelnemers. De AFM onderzoekt de kwaliteit van de informatie die pensioenfondsen verstrekken. Zoals informatie over pensioenverlagingen, indexaties, dekkingsgraden, rendementen, en (al of niet) kostendekkende premies.

Op afm.nl/pensioen vind je meer informatie. Signalen over bijvoorbeeld onduidelijke of ontbrekende pensioencommunicatie kan je via afm.nl/contact delen met de AFM.

Korten op pensioenen raakt alle deelnemers, niet alleen gepensioneerden

Voor gepensioneerden betekent een verlaging dat ze per 1 april 2014 minder pensioen ontvangen. Driekwart van de gepensioneerden weet dat, blijkt uit consumentenonderzoek van de AFM onder 569 Nederlanders. Werkende deelnemers krijgen door een pensioenkorting ook een lager pensioen dan wat ze nu nog zien op mijnpensioenoverzicht.nl. De helft van de niet-gepensioneerden weet dat een pensioenverlaging ook hen treft, bijna een derde weet niet wie er allemaal last hebben van een pensioenverlaging. Een op de vijf consumenten weet dat zowel actieve deelnemers, slapers als gepensioneerden geraakt worden door een pensioenverlaging. Van de gepensioneerden weet 9% dit.

Overzicht en actie

Op mijnpensioenoverzicht.nl kan iedereen met een DigiD zien hoeveel AOW en werknemerspensioen hij of zij heeft opgebouwd. Lees meer over soorten inkomen als je met pensioen bent en waar je op moet letten als je zelf geld opzij wilt zetten voor later op afm.nl/pensioen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel