Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Finade

Maatregel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 3 februari 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer José Luis Manso y Cabreros. Hij handelt onder de naam Finade. Finade had tot 19 november 2013 een vergunning van de AFM. De AFM heeft om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat de bedrijfsvoering van Finade mogelijk niet integer en/of beheerst is.

Finade heeft voor consumenten bemiddeld in kredieten en hen geadviseerd om het verstrekte krediet (deels) in beheer te geven bij Finade als een bouwdepot of bankgarantie. De heer Manso y Cabreros heeft hierover verklaard dat dit leningen van consumenten betreffen en dat afspraken hierover niet schriftelijk zijn vastgelegd. Verder heeft hij verklaard zo spoedig mogelijk contact op te nemen met deze consumenten om tot afspraken te komen om op zeer korte termijn de verschuldigde gelden aan hen terug te betalen.

Informatieverzoek

De AFM heeft in het kader van het lopende onderzoek onder meer gevraagd om een overzicht van consumenten aan wie Finade nog geld schuldig is. Ook wil de AFM informatie over de afspraken die Finade met deze consumenten (inmiddels) heeft gemaakt over de terugbetaling van de gelden.

Finade heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn en niet volledig geleverd. Sinds 18 februari 2014 is Finade daarom verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet een gedeelte van de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat Finade niet volledig aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

De volledige beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel