Terug

Nadere invulling aan het begrip ‘regelmatig beursverkeer’ in het kader van de biedingsregels

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft een interpretatie gepubliceerd over het begrip ‘regelmatig beursverkeer’. Dit begrip uit de regels voor openbare biedingen is onder meer van belang om te bepalen of er terecht gebruik wordt gemaakt van een in die regels opgenomen vrijstelling. Bieders die na afloop van een openbaar bod nog stukken willen kopen tegen gunstiger voorwaarden, mogen dat alleen doen als het in regelmatig beursverkeer plaatsvindt. Het is de AFM recentelijk gebleken dat de reikwijdte van de vrijstelling voor regelmatig beursverkeer niet voor alle marktpartijen duidelijk is.

Verbod en vrijstelling

Het is een bieder niet toegestaan na afloop van een openbaar bod transacties te verrichten tegen gunstiger voorwaarden dan volgens het bod. Dit staat in artikel 5:79 Wet op het financieel toezicht. Op grond van artikel 56b sub a Vrijstellingsregeling Wft (Vr Wft) geldt een vrijstelling van dit verbod voor bieders die effecten verwerven in regelmatig verkeer op markten in financiële instrumenten. In dit verband spreekt men ook wel van de vrijstelling voor regelmatig beursverkeer.

Op basis van recente ervaringen wil de AFM richting geven aan de markt. De AFM heeft daarom op haar website een interpretatie gepubliceerd over de reikwijdte van de vrijstelling voor regelmatig beursverkeer zoals bedoeld in artikel 56b sub a Vr Wft. Het begrip regelmatig beursverkeer is ook relevant voor de reikwijdte van de best price rule zoals neergelegd in artikel 19 Besluit openbare biedingen Wft (Bob). De interpretatie over ‘regelmatig beursverkeer’ is daarom ook van toepassing op die bepaling.

Bij twijfel over de toepasselijkheid van de vrijstelling voor regelmatig beursverkeer zoals neergelegd in de artikelen 56b sub a Vr Wft en 19 Bob, kunt u contact opnemen met de AFM.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel