Terug

Toezichthouders stellen 'Criteria voor goed toezicht' vast

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

De samenwerkende toezichthouders verenigd in het Markttoezichthoudersberaad hebben het visiedocument 'Criteria voor goed toezicht' vastgesteld. Zij bieden hiermee een toetsingskader voor de uitoefening van het toezicht, dat kan worden gebruikt als toezichthouders in opdracht van de verantwoordelijke ministeries worden geëvalueerd.

Toezichthouders kunnen beter van elkaar leren als hun resultaten goed meetbaar en vergelijkbaar zijn, zo is de gedachte achter de ‘Criteria voor goed toezicht’.

Achtergrond

Het Markttoezichthoudersberaad is een samenwerkingsverband van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het College bescherming persoonsgegevens (CBP), de Nederlandsche Bank (DNB), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Kansspelautoriteit.

Het visiedocument is in 2013 geconsulteerd en met de verwerkte reacties zijn de ‘Criteria voor goed toezicht’ nu vastgesteld.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel