Terug

Effectentoezichthouders verwelkomen 100ste 'signatory' van de IOSCO Multilaterale MoU

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Vrijdag 24 januari verwelkomde IOSCO de Indonesische toezichthouder op de effectenmarkten,'The Indonesian Financial Services Authority' (FSA), als de 100ste 'signatory' van het Multilateral Memorandum of Understanding van de International Organization of Securities Commissions (IOSCO MMoU).

Het IOSCO MMoU is een samenwerkingsverband tussen effectentoezichthouders uit verschillende landen voor samenwerking en  uitwisseling van (vertrouwelijke) toezichtinformatie.

Effectentoezichthouders die 'signatories' zijn van het IOSCO MMoU gebruiken het IOSCO MMoU om informatie met elkaar uit te wisselen. Deze informatie-uitwisseling is essentieel om effectief en adequaat toezicht uit te oefenen op de effectenmarkten wereldwijd.

Om toegelaten te worden tot het IOSCO MMoU moet de toezichthoudende instantie aan strenge waarborgen van geheimhouding voldoen. Ook moet de toezichthoudende instantie over de bevoegdheid beschikken om onder meer van iedereen inlichtingen te vorderen voor andere signatories van IOSCO MMoU en om vertrouwelijke informatie met die signatories te delen.

De afgelopen jaren is wereldwijd een forse toename te zien in het aantal verzoeken om informatie en assistentie die op basis van het IOSCO MMoU worden gedaan. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is sinds 2007 aangesloten bij het IOSCO MMoU.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel