Terug

Toezichthouders en accountantsorganisaties zetten dialoog over kwaliteit van de controles voort

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

Onafhankelijke toezichthouders op accountantsorganisaties in Europa hebben op 25 en 26 november met internationale leiders van KPMG gesproken over de kwaliteit van de Europese accountantscontroles. Ook vond er overleg plaats met de opstellers van de internationale accountantsstandaarden, het bestuur van IAASB en IESBA. De AFM was voorzitter van deze vergadering.

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van een reeks sessies, waarin de Europese accountantstoezichthouders onderling en met diverse belanghebbenden over de kwaliteit van accountantscontroles spreken. Ze willen daarmee een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van accountantscontroles in Europa. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door het Europese samenwerkingsverband van toezichthouders op accountantsorganisaties, de European Audit Inspection Group (EAIG).

De toezichthouders hebben internationale leiders van KPMG ontmoet om zaken te bespreken die van belang zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van de uitgevoerde controles. Dit op basis van de uitkomsten uit de EAIG database van inspectiebevindingen volgend uit de inspecties door Europese toezichthouders bij KPMG. De nadruk lag daarbij op de wijze waarop de KPMG organisatie de kwaliteit van de accountantscontroles probeert te verbeteren en de rol die de internationale leiders daar bij spelen. Ook is er in algemene zijn gesproken over nieuwe ontwikkelingen in de controle. Tijdens eerdere bijeenkomsten hebben de toezichthouders al gesproken met EY. Vergelijkbare bijeenkomsten zijn gepland voor Deloitte en PwC.

Jaarlijks bijeenkomst met opstellers van internationale standaarden

Ook is er gesproken met de opstellers van internationale accountantsstandaarden, de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) en de International Ethics Standards Board (IESBA). De organisaties brachten de EAIG op de hoogte van hun werkplan voor de komende jaren en hoe de commentaren van toezichthouders verenigd in de EAIG in (concepten van) standaarden worden verwerkt. De leden van de EAIG brachten zowel veel voorkomende inspectiebevindingen als nieuwe ontwikkelingen in de controle in relatie tot de huidige standaarden onder de aandacht. Besproken onderwerpen zijn o.a. ‘letterbox’ audits, groepscontroles, controle van schattingen, offshoring, data analytics en interne kwaliteitsbeheersing. 

Werkprogramma

De leden van de EAIG hebben verder het eerste gezamenlijke pakket van werkprogramma’s voor het onderzoek naar het stelsel van kwaliteitsbeheersing van accountantsorganisaties in Europa aangenomen. Deze werkprogramma’s zijn ontwikkeld op basis van de internationale standaard voor kwaliteitscontrole en de EU Richtlijn betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen. Ze dragen bij aan verdere harmonisatie van het toezicht op accountantsorganisaties in Europa.

De volgende bijeenkomst van de EAIG vindt plaats in maart 2015 in Boedapest.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel