Terug

Tijdige en duidelijke informatie nodig rondom pensionering

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft na onderzoek de normen verduidelijkt waaraan informatie aan pensioendeelnemers rondom pensionering moet voldoen. De informatie moet duidelijk en begrijpelijk zijn en tijdig aan de deelnemers worden verstrekt.

De AFM heeft de verduidelijking van de norm neergelegd in een zienswijze die nu in een rapport met de pensioensector is gedeeld. Tot nu toe was het aan de pensioenuitvoerders zelf om te bepalen wanneer, in welke vorm en met welke inhoud uitkeringsinformatie verstrekt werd aan deelnemers.

Normen voor informatie voorafgaand aan het pensioen

De AFM heeft de minimumvereisten en aanbevelingen opgenomen in het document 'Effectieve uitkeringsinformatie op hoofdlijnen'. Hierin staat onder andere dat pensioengerechtigden er belang bij hebben dat pensioenuitvoerders hen op tijd informeren over hun aanstaande pensionering, waardoor zij in staat zijn weloverwogen keuzes te maken. Ook moet aan hen inzicht geboden worden over de (financiële) gevolgen van die keuzes op de definitieve pensioenuitkering.

AFM verduidelijkt normen voor informatie aan pensioendeelnemers

Pensioenuitvoerders worden verder gewezen op het opnemen van voor (bijna) gepensioneerden relevante informatie, zoals hoe om te gaan met wijzigingen. Tot slot gaat het document in op minimumvereisten voor informatieverstrekking rond afkoop en herziening van eerder ingegaan pensioen. Het document biedt pensioenuitvoerders een handvat voor het (verder) verbeteren van hun uitkeringsinformatie.

Informatie voor verbetering vatbaar

De AFM heeft onderzoek gedaan naar het verstrekken van informatie aan pensioengerechtigden bij pensioeningang. Bij dertig pensioenfondsen werden in totaal 153 dossiers onderzocht. Deze fondsen vertegenwoordigen ongeveer 10% van het aantal actieve pensioenfondsen. Aanleiding voor dit onderzoek waren de uitkomsten van een risicogestuurd pilotonderzoek uit 2013. Tussen fondsen bestaan verschillen. Sommige pensioenfondsen nemen deelnemers tijdig voor pensionering bij de hand, maken hen alert op het aanstaande pensioen en geven duidelijk uitleg over hun keuzemogelijkheden en de (financiële) gevolgen daarvan.

Ook zag de AFM dat pensioenuitvoerders gebruik maken van deelnemerspanels om informatie vooraf te toetsen op begrijpelijkheid. Maar de informatieverstrekking bij een aantal partijen kan beter. De informatie kan begrijpelijker en duidelijker, en ook vollediger worden verstrekt. In 2016 doet de AFM opnieuw onderzoek om na te gaan hoe pensioengerechtigden worden geïnformeerd bij pensioeningang.

Actie door pensioensector

Vooraf toetsen bij de doelgroep op begrijpelijkheid, duidelijkheid en volledigheid kan ervoor zorgen dat de deelnemer zo optimaal mogelijk wordt geïnformeerd. De vereiste informatie moet aanwezig zijn. Het is dus essentieel om goede afspraken met bijvoorbeeld werkgevers te maken, zodat de benodigde gegevens tijdig verwerkt kunnen worden. De AFM vindt harmonisatie van informatie rondom pensionering wenselijk ter vergroting van de herkenbaarheid en de vergelijkbaarheid en verwacht van de sector dat onderzoek naar de haalbaarheid hiervan gedaan wordt.

Meer informatie: afm.nl/uitkeringsinformatie.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel